KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Lista unieważnionych certyfikatów

 

Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych, podpisana aktualnym kluczem CenCert (ważnym od 6.03.2014 r. do 7.03.2019 r.) -  http://www.cencert.pl/crl/enigma_ostatni_kwal_nowy.crl.

 

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego "Root CA" - http://www.cencert.pl/crl/nkw_rootCA.crl.

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych "firmowych" - http://www.cencert.pl/crl/firmowy.crl.

 

Listę CRL dla certyfikatów kwalifikowanych publikujemy co około 30 minut, w przypadku prac technicznych rzadziej, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

W przypadku unieważnienia bądź zawieszenia certyfikatu, nowa lista CRL jest publikowana niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednej godziny.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI