KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Certyfikaty Cencert do realizacji usług zaufania

 

Polska Zaufana Lista (lista TSL): Polska Zaufana Lista w formacie XML

 

Aktualne certyfikaty CenCert do realizacji usług zaufania:

L.p.
 
Nazwa
 
Obowiązuje od:
 
Obowiązuje do:
 
1.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania kwalifikowanych certyfikatów - 2017 (wystawiony przez NCCert) 2017-02-13 2020-10-27
2.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania kwalifikowanych certyfikatów - 2014 (wystawiony przez NCCert) 2014-03-06 2019-03-07
3.
 
Certyfikat dla usługi informowania o statusie kwalifikowanych certyfikatów (OCSP) - 2014 (wystawiony przez NCCert) 2014-03-06 2019-03-07
4.
 
Certyfikat dla usługi znakowania czasem - 2014 (wystawiony przez NCCert) 2014-03-06 2019-03-07
5.
 
Autocertyfikat dla niekwalifikowanego centrum CenCert RootCA 2016-11-07 2036-11-07
6.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów "powszechnych" (wystawiony przez CenCert RootCA) 2016-11-08 2023-08-01
7.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów "firmowych" (wystawiony przez CenCert RootCA) 2016-11-08 2022-09-22

 

 

Archiwalne zaświadczenia certyfikacyjne CenCert:

L.p.
 
Nazwa
 
Obowiązuje od:
 
Obowiązuje do:
 
1.
 
Zaświadczenie certyfikacyjne dla kwalifikowanych certyfikatów i list CRL - 2011 2011-04-06 2016-04-07
2.
 
Zaświadczenie certyfikacyjne dla kwalifikowanych poświadczeń ważności certyfikatów (OCSP) - 2011 2011-04-06 2016-04-07
3.
 
Zaświadczenie certyfikacyjne dla kwalifikowanych znaczników czasu - 2011 2011-04-06 2016-07-07
4.
 
Autocertyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów "firmowych" 2011-09-22 2022-09-22
   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI