KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

FAQ

 

Jak zamówić certyfikat CenCert?

Jakie potrzebne są dokumenty aby podpisać umowę z osobą fizyczną?

Jakie potrzebne są dokumenty aby podpisać umowę z firmą?

Co to jest podpis kwalifikowany?

Jakie jest praktyczne zastosowanie podpisu kwalifikowanego?

Czym różni się podpis kwalifikowany od niekwalifikowanego?

Jakie są zalety użycia podpisu kwalifikowanego?

Czy certyfikat służy do składania podpisu elektronicznego?

Czy przy pomocy podpisu elektronicznego można szyfrować pocztę elektroniczną?

Czy podpis niekwalifikowany wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego?

Od kiedy ważny jest certyfikat subskrybenta wydany  CenCert?

Jak długo ważne są certyfikaty subskrybenta wydany  CenCert?

Jak można unieważnić/zawiesić  certyfikat CenCert?

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI