KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Informacje o statusie certyfikatu

 

Informacje o statusie certyfikatu (ważny, unieważniony/zawieszony) jest publikowana przez CenCert poprzez publikację listy CRL, jak też przez udostępnienie usług serwera OCSP (informacja on-line o statusie wybranego certyfikatu).

Obie formy informacji o unieważnieniach i zawieszeniach są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.  

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI