KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Podpis elektroniczny: lista bezpiecznych urządzeń

 

L.p.
 
Aplikacja podpisująca i weryfikująca
 
Komponent techniczny
 
1. 

PEM-HEART 3.8 Signature produkcji ENIGMA SOI

Karta procesorowa Oberthur ID-One Cosmo 64k, z Appletem Java ClassIC i middleware (PKCS#11, CSP) ENCARD produkcji ENIGMA SOI

Karta procesorowa Oberthur ID-One Cosmo 7.0, z Appletem Java IAS-ECC i middleware (PKCS#11, CSP) ENCARD produkcji ENIGMA SOI

2. PEM-HEART 3.9.5 Signature produkcji ENIGMA SOI

Karta procesorowa Oberthur ID-One Cosmo 64k, z Appletem Java ClassIC i middleware (PKCS#11, CSP) ENCARD produkcji ENIGMA SOI

Karta procesorowa Oberthur ID-One Cosmo 7.0, z Appletem Java IAS-ECC i middleware (PKCS#11, CSP) ENCARD produkcji ENIGMA SOI

3. PEM-HEART 3.9.7 Signature produkcji ENIGMA SOI

Karta procesorowa Oberthur ID-One Cosmo 64k, z Appletem Java ClassIC i middleware (PKCS#11, CSP) ENCARD produkcji ENIGMA SOI

Karta procesorowa Oberthur ID-One Cosmo 7.0, z Appletem Java IAS-ECC i middleware (PKCS#11, CSP) ENCARD produkcji ENIGMA SOI

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI