KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Podpis elektroniczny - odnowienie online

 

Odnowienie certyfikatu online w CenCert jest już możliwe. Dotychczas odnowienie certyfikatu wymagało osobistej wizyty w Punkcie Rejestracji lub wizyty Mobilnego Punktu Rejestracji pod wskazanym adresem. Obecnie uruchomiliśmy proces zdalnego odnawiania certyfikatu.

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego w trybie online jest realizowane na dotychczasowej karcie/tokenie USB. Nowy certyfikat będzie zawierał te same dane użytkownika, jak certyfikat bieżący (są to takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL lub NIP, ewentualnie dane firmy/instytucji jeśli zapisano je w certyfikacie). 

Odnowienie certyfikatu jest realizowane przez stronę WWW, na komputerze z systemem operacyjnym Windows (Windows XP lub nowszy) lub Mac OS. Wymagane jest także, aby na komputerze był zainstalowany bezpłatny pakiet oprogramowania Java.

Po nagraniu nowego certyfikatu na posiadaną kartę, może być on wykorzystywany na innych komputerach, także w środowisku innych obsługiwanych przez nasze oprogramowanie systemów operacyjnych.  

 

Logowanie do systemu odnawiania certyfikatów online

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI