KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Podpis elektroniczny - odnowienie online

 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego w trybie online jest realizowane na dotychczasowej karcie/tokenie USB. Nowy certyfikat będzie zawierał te same dane użytkownika, jak certyfikat bieżący (są to takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL lub NIP, ewentualnie dane firmy/instytucji jeśli zapisano je w certyfikacie). 

Odnowienie certyfikatu jest realizowane przez stronę WWW, na komputerze z systemem operacyjnym Windows (Windows XP lub nowszy) lub Mac OS. Wymagane jest także, aby na komputerze był zainstalowany pakiet oprogramowania Java (proces działa w przeglądarce obsługującej Javę - np. Internet Explorer). Przeglądarka Chrome nie obsługuje Javy, a Firefox (od marca 2017) wymaga specjalnego wpisu w konfiguracji.

Po nagraniu nowego certyfikatu na posiadaną kartę, może być on wykorzystywany na innych komputerach, także w środowisku innych obsługiwanych przez nasze oprogramowanie systemów operacyjnych.  

 

Logowanie do systemu odnawiania certyfikatów online

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI