KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego

 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CenCert można przeprowadzić w trybie online, bez konieczności wizyty w Punkcie rejestracji (patrz Odnawianie certyfikatów online).

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez inne centrum certyfikacji oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CenCert, gdy wymagana jest zmiana danych (np. zmiana nazwiska) lub wymiana karty elektronicznej - przebiega w taki sam sposób, jak pozyskanie pierwszego certyfikatu, z następującymi różnicami:

  • podczas wypełniania formularza należy zaznaczyć prawo do rabatu przysługujące z tytułu odnowienia certyfikatu, a potem w celu jego potwierdzenia wskazać dowolny dokument elektroniczny podpisany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu - typ podpis otaczający (wewnętrzny)
  • obniżona cena obejmuje zestaw składający się z nowej karty procesorowej oraz oprogramowania; można wykorzystywać posiadany wcześniej czytnik kart procesorowych lub kupić czytnik oddzielnie, np. w punkcie rejestracji.

 

Jeśli wszystkie certyfikaty kwalifikowane użytkownika wygasły lub zostały unieważnione, nowy certyfikat można nabyć na zasadach ogólnych.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI