KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Wzory umów i dokumentów

 

L.p. Nazwa dokumentu Data zatwierdzenia wzoru
1. Wzór umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych - zakup indywidualny (certyfikat uniwersalny lub z danymi firmy/instytucji) 2015-01-16
2. Wzór umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych - w przypadku, gdy umowa jest zawierana na podstawie umowy bazowej, zawartej z firmą/instytucją, określającej sposób finansowania (certyfikat uniwersalny lub z danymi firmy/instytucji) 2015-01-16
3. Wzór umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (recertyfikacja online + załącznik 1) - zakup indywidualny, certyfikat uniwersalny 2015-04-09
4. Wzór umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (recertyfikacja online + załącznik 1) - zakup indywidualny, certyfikat z danymi firmy/instytucji 2015-04-09
5. Wzór umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (recertyfikacja online + załącznik 1) - zakup na podstawie umowy bazowej, certyfikat uniwersalny 2015-05-14
6. Wzór umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (recertyfikacja online + załącznik 1) - zakup na podstawie umowy bazowej, certyfikat z danymi firmy/instytucji 2015-05-14
7. Wzór załącznika nr 1 - w przypadku certyfikatu uniwersalnego, egzemplarz Subskrybenta 2015-01-16
8. Wzór załącznika nr 1 - w przypadku certyfikatu uniwersalnego, egzemplarz Centrum Certyfikacji 2015-01-16
9. Wzór załącznika nr 1 - w przypadku certyfikatu zawierającego także dane firmy/instytucji, egzemplarz Subskrybenta 2015-01-16
10. Wzór załącznika nr 1 - w przypadku certyfikatu zawierającego także dane firmy/instytucji, egzemplarz Centrum Certyfikacji 2015-01-16

Uwaga ! Wzory publikowane w celu zapoznania się Subskrybentów. Nie ma potrzeby przynoszenia wydruków do Punktu rejestracji. Podpisanie umowy odbywa się na egzemplarzu wydrukowanym z systemu komputerowego, uzupełnionym o dane Subskrybenta wprowadzone w czasie rejestracji. 
   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI