KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zakup

 

Aby zakupić nasz certyfikat, należy wykonać następujące kroki:

1. Rejestracja na stronie WWW 

Na początku powinni Państwo wprowadzić do formularz na stronie WWW, wszystkie dane, które są potrzebne do wystawienia certyfikatu i podpisania umowy. Po dopełnieniu tego kroku dostaną Państwo na swoją skrzynkę pocztową automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia zgłoszenia i weryfikacji adresu e-mail. W treści otrzymanego e-maila znajdą Państwo adres strony WWW, pod który należy się udać, potwierdzając tym samym poprawność zgłoszenia. Uwaga! Gdyby do Państwa zgłoszenia wkradły się jakieś drobne błędy, można będzie jeszcze je poprawić w Punkcie Rejestracji. 

2. Wizyta w Punkcie Rejestracji. 

Następnie należy się udać do wybranego punktu rejestracji w godzinach jego pracy, pamiętając o zabraniu niezbędnych dokumentów.

W przypadku "mobilnego" punktu rejestracji należy uprzednio uzgodnić telefonicznie termin wizyty (inspektor rejestracjji może być u innego klienta).

 

Podstawową formą zapłaty za zestaw certyfikacyjny jest zapłata gotówką, przy odbiorze certyfikatu. Niektóre punkty rejestracji akceptują karty płatnicze.

Za wybrany wcześniej zestaw można także zapłacić przelewem, w formie przedpłaty na konto:

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
mBank S.A. 47 1140 1010 0000 5310 2900 1001
W tytule przelewu trzeba zamieścić imię i nazwisko Subskrybenta.

W przypadku jednostek administracji publicznej akceptujemy zapłatę po odbiorze zestawów, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.


Przy odbiorze zestawu należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty.


Kolejne czynności, jakie trzeba wykonać w punkcie rejestracji to: podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (wzór umowy), uiszczenie opłaty za usługę (patrz Oferta w zakresie certyfikatów kwalifikowanych)

oraz odbiór wybranego zestawu, w skład którego wchodzi karta procesorowa z kluczem do podpisu oraz certyfikat kwalifikowany.

Karta jest nieaktywna. Jest chroniona transportowym kodem PIN, ale nie ma nadanego docelowego kodu PIN oraz kodu PUK. Przed aktywowaniem karty nie ma możliwości użycia klucza zapisanego na karcie, co daje Subskrybentowi pewność, że nikt nie użył klucza zapisanego na karcie.   

3. Aktywacja karty

Do aktywacji karty służy program PEM-HEART Signature, który znajdą Państwo w swoim zestawie certyfikacyjnym (można go też pobrać  ze strony). Do aktywacji karty potrzebny jest także PIN transportowy.

Aby uzyskać PIN transportowy, należy odebrać e-mail wysłany do Państwa przez CenCert i przejść pod wskazany w nim adres strony WWW. Tam po potwierdzeniu Państwa tożsamości, wyświetlony zostanie PIN transportowy chroniący kartę procesorową.

Następnie po uruchomieniu programu PEM-HEART Signature trzeba aktywować kartę, wprowadzając nowy PIN (który będzie chronił zawartość karty) oraz PUK (potrzebny w przypadku zablokowania PIN).

Karty nie da się użyć bez kodów PIN i PUK.

Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności karta procesorowa z kluczem i certyfikatem jest aktywna i gotowa do użytku. 

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI