KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Zawieszenie certyfikatu

 

Certyfikat trzeba zawiesić, gdy zaistnieje przypuszczenie, że certyfikat powinien być unieważniony i trzeba to zweryfikować lub gdy certyfikat powinien być unieważniony, ale ze względów proceduralnych nie jest to w danej chwili możliwe.(np. Subskrybent nie pamięta hasła do unieważniania certyfikatów i nie ma dostępu do swojej kopii Załącznika nr 1 do umowy).

Aby dokonać zawieszenia certyfikatu, prosimy zadzwonić pod numer

22-720-79-55 lub 666-028-044. 

Inspektor ds. rejestracji identyfikuje tożsamość Subskrybenta i certyfikat zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym. Zawieszenie certyfikatu może być uchylone -  – wówczas wszystkie podpisy złożone w czasie zawieszenia certyfikatu są ważne.

Po tygodniu od zawieszenia certyfikatu następuje jego automatyczne unieważnienie.

Jeśli certyfikat zostanie w okresie zawieszenia unieważniony, wówczas moment jego zawieszenia podaje się jako moment unieważnienia. W związku z tym zawieszenie-unieważnienie ma takie same skutki prawne jak unieważnienie.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI