KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Lista unieważnionych certyfikatów

 

Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 18.05.2017 r. do 19.05.2028 r. -   http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert_new.crl.

Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 13.02.2017 r. do 27.10.2020 r. -   http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert.crl.

 
 

 

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego "Root CA" 2017 - http://crl.cencert.pl/nkw/nkw_rootCA2017.crl.

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego "powszechny" 2017 - http://crl.cencert.pl/nkw/powszechny_2017.crl.

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego "firmowy" 2017- http://crl.cencert.pl/nkw/firmowy_2017.crl.

 

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego "Root CA" - http://www.cencert.pl/crl/nkw_rootCA.crl.

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych "firmowych" - http://www.cencert.pl/crl/firmowy.crl.

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych "powszechnych" - http://www.cencert.pl/crl/CCpowszechny.crl.

 

Listy CRL są publikowane w terminach zgodnych z odpowiednimi politykami świadczenia usług.

W przypadku zmiany statusu certyfikatu (np. unieważnienia), nowa lista CRL jest publikowana "natychmiast" po zmianie statusu.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI