KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Pieczęć na HSM klienta

 

Usługa wystawienia kwalifikowanego certyfikatu do pieczęci elektronicznych na HSM u klienta - dostępna od 1.04.2019 - pozwala na uruchomienie przez firmę bądź instytucję własnego środowiska do wystawiania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

Ze względu na to, ze wystawiając certyfikat do kwalifikowanych pieczęci, musimy nie tylko zweryfikować tożsamość firmy/instytucji, ale także potwierdzić, że klucz do składania pieczęci osadzony jest na urządzeniu posiadającym certyfikat QSCD, procedura wystawiania takiego certyfikatu jest bardziej skomplikowana od procedury wystawienia pieczęci na wydawanej przez nas karcie.

Przystępując do procedurty wystawienia certyfikatu, klient powinien się upewnić, że posiadane przez niego urządzenie HSM posiada certyfikat QSCD (lub SSCD). Pomocna jest tutaj lista certyfikowanych urządzeń publikowana przez Komisję Europejską.

Obecność na liście jest istotnym krokiem weryfikacji, ale nie wystarczającym. Należy jeszcze przeanalizować zapisy certyfikatu urządzenia oraz dokumentacji certyfikacyjnej (np. Public Security Target, Users quide) w celu potwierdzenia właściwej wersji oprogramowania oraz urządzenia oraz w celu potwierdzenia spełniania wymagań certyfikacyjnych co do sposobu użytkowania urządzenia u klienta.

Spełnienie wymagań certyfikacyjnych urządzenia QSCD jest przez nas potwierdzane, na podstawie dostarczonej dokumentacji.

Ostatnim krokiem procedury jest wygenerowanie kluczy do składania pieczęci na HSM, w obecności naszego upoważnionego pracownika. W trakcie wizyty, potwierdzamy również zgodność urządzenia z dokumentacją.

Na podstawie wygenerowanego klucze wystawiamy kwalifikowany certyfikat.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI