KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Podpis elektroniczny a znaczniki czasu

 

Zgodnie z przepisami o usługach zaufania kwalifikowane znaczniki czasu stanowią dowód istnienia określonej treści (w szczególności dokumentu oznaczonego podpisem elektronicznym) w danym czasie. Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi zaufania wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Znaczniki czasu gwarantują, że w określonym czasie istniała dana treść w dokumencie opatrzonym podpisem elektronicznym. 

Znacznik czasu wystawiony przez kwalifikowany podmiot zapewnia dokumentowi wiarygodność („data pewna”) oraz gwarantuje, że dokument ten istniał w określonym czasie. Można też dzięki niemu udowodnić, że dokument nie był od tego czasu zmieniany. 

Znaczniki czasu wykorzystuje się między innymi przy podpisywaniu faktur elektronicznych, umów i zleceń w formie elektronicznej oraz dokumentacji medycznej przesyłanej drogą elektroniczną. Używane są one również przy przesyłaniu podań czy wniosków do podmiotów administracji publicznej, a także na aukcjach internetowych.

L.p.

Kwalifikowany znacznik czasu

Cena netto
1.

Pakiet 100 znaczników - okres ważności 1 rok

29 zł
2. Pakiet 500 znaczników - okres ważności 1 rok 45 zł
 
3. Pakiet 1000 znaczników - okres ważności 1 rok 89 zł
 
4. Pakiet 5000 znaczników - okres ważności 1 rok 399
 
5. Pakiet 10000 znaczników - okres ważności 1 rok 749
 
6. Pakiet 50000 znaczników i więcej  - okres ważności 1 rok cena do negocjacji
 

 

W celu nabycia znaczników czasu należy przesłać zamówienie na adres e-mail sprzedaz@cencert.pl, wraz z wyeksportowanym z karty certyfikatem kwalifikowanym do którego ma być przypisany pakiet znaczników czasu.


   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI