Electronic signature creation and verification software

PEM-HEART Signature Windows

Program name

Version

Release date

Technical requirements

PEM-HEART Signature

The installer includes:

 • pEM-HEART Signature package, including PEM-HEART Certificate Renewal
 •  ENCARD card libraries, drivers for readers

3.9.13.32

2020-03-10

Windows XP with SP3/Vista/7/8/10.

Computer with processor and amount of operating memory for stable and efficient operation of a given operating system, free USB port for card or token reader, 100 MB of free disk space.

PEM-HEART Signature (MSI)

MSI Installer – for administrators and other advanced users.

All three elements (PEM-HEART Signature, Encard, drivers for the reader) must be installed. The Redist package (Visual C++ Redistributable for Visual Studio) must also be installed on your computer.

Program name

Version

Release date

Technical requirements

PEM-HEART Signature (MSI)

The installer includes the PEM-HEART Signature package, including the PEM-HEART Certificate renewal program.

3.9.13.32

2020-03-10

Windows XP operating system with SP3/Vista/7/8/10, 100 MB free disk space.

ENCARD, (appropriate version depending on your operating system):
ENCARD v. 32-bit (MSI),
ENCARD v. 64-bit (MSI)

4.1.1.10

Windows XP with SP3/Vista/7/8/10.

Drivers for readers (please install the appropriate version depending on the operating system):
32-bit version (MSI),
64-bit version (MSI)

Windows XP operating system with SP3 / Vista / 7/8/10, USB port for card reader or token.

PEM-HEART Signature macOS

Program name

Version

Release date

Technical requirements

Remarks

PEM-HEART Signature (signature and verification program)

The installer includes the PEM-HEART Signature package, including the PEM-HEART Certificate Renewal program.

ENCARD (card software)

3.9.13.28

4.1.0.2

2019-12-30

2015-12-21

MacOS Catalina Operating System, 100 MB free disk space, free USB port for card reader.

Comments:

 1. If you set MAC OS X to accept software only from the Appstore or from identified vendors in the MAC OS X Privacy and Protection Options, run the installer with the right mouse  button (Run option) while holding the Shift button.
 2. You need to install both the PEM-HEART software package and the ENCARD card library.

PEM-HEART Signature Linux

Program name

Version

Release date

Technical requirements

Installer includes:

 • pEM-HEART Signature package, including PEM-HEART Certificate Renewal
 • ENCARD card libraries, drivers for readers.

The PCSCD component for cards and readers is required. The command to be executed on Ubuntu/mint:

sudo apt-get install pcscd

3.9.12.25

2019-10-31

Linux 64b operating system: Ubuntu, Debian or Centos. Tested on Ubuntu.

A computer with a processor and amount of operating memory, enabling stable and efficient operation of a given operating system.
Also: USB port for card or token reader, 100 MB free disk space.

Historia wersji PEM-HEART Signature

 • Wersja 3.9.13.32, 10 marca 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.30:

  • poprawka błędu odnawiania certyfikatów online (przez aplikację PEM-HEART Odnowienie certyfikatów), który pojawił się w wersji 3.9.13.30
 • Wersja 3.9.13.30, 28 lutego 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.28:

  • poprawki w zakresie weryfikacji plików XAdES (kod pocztowy zapisany jako oddzielne pole XML)
 • Wersja 3.9.13.28, 30 grudnia 2019, macOS Catalina
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:

  • poprawki w zakresie podpisywania plików PDF
  • inne zmiany – jak w wersjach 3.9.13.21, 3.9.13.25
 • Wersja 3.9.13.25, 25 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.21:

  • poprawki w zakresie połączeń internetowych poprzez proxy
 • Wersja 3.9.13.21, 10 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:

  • poprawki w zakresie programu do odnawiania certyfikatów online (możliwość pracy z proxy, poprawki instalowania nowych certyfikatów po zakończeniu ważności starych certyfikatów, możliwość odnowienia certyfikatu niekwalifikowanego)
  • poprawki drobnych błędów, poprawa wyglądu niektórych okien
 • Wersja 3.9.13.12, 7 czerwca 2019, macOS Mojave
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.11:

  • poprawki związane z działaniem programu w środowisku macOS
 • Wersja 3.9.13.11, 14 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.10:

  • poprawiony błąd przy składaniu podpisów PAdES występujący w wersji 3.9.13.10
 • Wersja 3.9.13.10, 12 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.37:

  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped) umożliwiająca podpisywanie przez wiele osób
  • poprawka identyfikatora pola DN organizationIdentifier w formacie XML,
  • dodanie programu PEM-HEART Recertyfikacja,
  • poprawa działania instalatorów Linux,
  • poprawa pobierania list TSL, CRL z serwerów zewnętrznych,
  • włączenie trybu ciemnego w macOS Mojave nie psuje wyglądu programu,
  • poprawka prezentowania podpisanych plików na Linux oraz macOS
 • Wersja 3.9.12.37, 23 sierpnia 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.34:

  • przywrócony dostęp do technicznego raportu weryfikacji podpisu (poza raportem funkcjonalnym wprowadzonym w wersji 3.9.12.34)
  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped)
 • Wersja 3.9.12.34, 13 lipca 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.26:

  • nowy raport weryfikacji podpisu (PDF)
  • poprawienie przełączania na wersję angielską
  • uaktualnienie biblioteki graficznej QT do wersji 5
  • zmiana sposobu zapisywania hasła do serwera proxy
  • poprawki formatu zgłoszenia do serwera znakowania czasem
  • zmiany w zakresie wyświetlania menu prawego klawisza myszy na Windows
  • usunięcie SHA-1 jako algorytmu do składania podpisu pod dokumentem (przy weryfikacji jest wciąż dostępny)
  • poprawki tłumaczeń
 • Wersja 3.9.12.26, 23 października 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.24:

  • zwiększony maksymalny czas oczekiwania (timeout) na pobranie znacznika czasu
 • Wersja 3.9.12.24, 13 października 2017, macOS High Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.23:

  • poprawka stabilności działania na macOS High Sierra
 • 3.9.12.23, 28 sierpnia 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.21:

  • poprawka weryfikacji podpisów XML,
  • poprawka w zakładce TSL na macOS,
  • poprawka przy instaacji na Windows XP,
  • poprawka obsługi kart z recertyfikowanymi kluczami,
  • poprawka komunikatów błędów przy aktywacji karty
 • Wersja 3.9.12.21, 19 lipca 2017, macOS Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.20:

  • poprawki stabilnosci działania na macOS
 • Wersja 3.9.12.20, 7 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux, macOS Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.19:

  • poprawka instalatora na Windows XP
 • Wersja 3.9.12.19, 6 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.18:

  – poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu, jeśli na karcie są ważne certyfikaty z różnymi identyfikatorami DN, pyta który certyfikat wybrać (zamiast zgłaszać błąd)

  3.9.12.1828 czerwca 2017Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.14:
  – poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu pomija certyfikaty poza okresem ważności

  3.9.12.146 czerwca 2017Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.6:
  – obsługuje nowy format plików aktywacyjnych, przygotowanych do podpisu i pieczęci
  – poprawki w zakresie aktywacji kart
  – poprawki w zakresie weryfikacji OCSP
  – poprawki w zakresie weryfikacji podpisów PAdES

  3.9.12.722 maja 2017Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.4:
  – pełna obsługa kart wielotokenowych oraz sytuacji, gdy użytkownik ma podłączonych kilka czytników i kart
  – poprawa pobierania list TSL przez proxy sieciowe
  – zmiana sposobu wyświetlania opcji podpisu
  – dodaniem możliwosci ręcznego wczytania do bazy danych list CRL i TSL (środowiska bez Internetu)

  3.9.12.410 stycznia 2017Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.2:
  – obsługa list TSL przy weryfikacji certyfikatów (co oznacza możliwość weryfikacji podpisów kwalifikowanych z innych krajów UE, zgodnych technicznie z formatem)
  – rozbicie instalatora w postaci pliku “exe” na instalatory w postaci “msi”
  – poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w systemie Windows, dla kart wielotokenowych

  3.9.12.26 października 2016Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.11.5:
  – uaktualnienie wpisów o położeniu list CRL dla innych centrów certyfikacji (używane przy weryfikacji podpisów niektórych innych centrów certyfikacji)
  – dodanie możliwości obsługi karty Encard zawierającej kilka tokenów z kluczami/certyfikatami (w tym certyfikaty niekwalifikowane); program pomija klucze i certyfikaty niekwalifikowane przy składaniu podpisu (jest możliwosć weryfikacji podpisu niekwalifikowanego jak w wersji 3.9.11.5)
  – poprawka zapisywania wybranych opcji programu przy wychodzeniu z aplikacji
  – poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w CSP

  3.9.11.521 września 2016Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.7:
  – uaktualnienie bazy certyfikatów dostawców kwalifikowanych usług zaufania
  – dodanie możliwości weryfikacji podpisów niekwalifikowanych weryfikowanych przy użyciu certyfikatów wystawionych przez CenCert

  3.9.10.716 października 2015Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.6:
  – uaktualnienie w instalatorze sterownika do czytnika kart

  3.9.10.69 października 2015 (Windows)

  4 stycznia 2016 (Mac OS X)

  Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

  Mac OS X 10.11.1

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.1:
  – poprawka dot. błędu przy dodawaniu następnego podpisu do podpisu odłączonego (funkcje zaawansowane),
  – dodanie do instalatora biblioteki ENCARD w wersji 64b. (w wersji Windows)

  3.9.10.122 czerwca 2015Windows XP z SP3/Vista/7/8

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.29:
  – domyślnie wyłączenie kodowania Base64 plików XML (podpisy XAdES); dodana opcja włączająca to kodowanie na żądanie,
  – poprawna obsługa dużych plików dla podpisów XAdES,
  – instalator jednoplikowy (nie trzeba rozpakowywać pliku ZIP przed instalacją),
  – poprawka pobierania listy CRL w przypadku wymiany klucza urzędu,
  – aktualizacja listy zaświadczeń certyfikacyjnych.

  3.9.9.299 października 2014Windows XP z SP3/Vista/7/8

  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.20:
  – dodanie do konfiguracji programu nowych zaświadczeń certyfikacyjnych (dla KIR oraz Unizeto),
  – poprawka związana z działaniem programu przy połączeniu z Internetem za pośrednictwem proxy.

  3.9.9.223 kwietnia 2014Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.8.2, Linux

  Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:
  – Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
  – obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
  – obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych,
  – funkcjonalność wersji analogiczna do wersji “PEM-HEART Signature Windows 3.9.9.20.

  3.9.9.2027 marca 2014Windows XP z SP3/Vista/7/8

  Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:
  – Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
  – obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
  – obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych.