Zestaw pieczęci kwalifikowanej „TOKEN” obejmuje:

 • Certyfikat pieczęci elektronicznej ważny 1 rok lub 2 lata.
 • Kartę procesorową (w formacie karty SIM).
 • Czytnik kart procesorowych w postaci tokenu USB .
 • Aplikację PEM-HEART Signature do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego oraz oprogramowanie ENCARD do obsługi karty – do pobrania ze strony WWW.

Procedura zakupu pieczęci przebiega następująco:

 • Certyfikat do pieczęci można kupić na stronie WWW. Nie jest to krok wymagany, ale zaletą jest możliwość zapłaty przelewem bankowym lub online.
 • Następnie trzeba się skontaktować (mail, telefon) z wybranym Punktem rejestracji w celu uzgodnienia odbioru pieczęci. Inspektor w Punkcie rejestracji przygotowuje i wyśle formularz wniosku o wystawienie pieczęci.
 • Wydrukowany wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy/instytucji (nie jest wymagana fizyczna obecność tych osób w Punkcie rejestracji).
 • Uprawniona (wpisana we wniosku) osoba przychodzi do Punktu rejestracji z podpisanym wnioskiem i dokumentem tożsamości i odbiera kartę i czytnik z pieczęcią elektroniczną. Jeśli pieczęć nie została opłacona przez WWW – płaci za usługę.
 • Uprawniona osoba odbiera maila z kodem aktywującym, aktywuje kartę i nadaje kody PIN,PUK.

 

Certyfikat do pieczęci elektronicznych zawiera wyłącznie dane organizacji (nie zawiera danych osób fizycznych). Karta do składania pieczęci może być używana przez dowolną osobę upoważnioną przez daną organizację. Zarządzanie dostępem do karty leży w całości po stronie organizacji.

Zestaw pieczęci kwalifikowanej „STANDARD” obejmuje:

 • Certyfikat pieczęci elektronicznej ważny 1 rok lub 2 lata.
 • Kartę procesorową (w formacie karty kredytowej).
 • Czytnik kart procesorowych podłączany do portu USB.
 • Aplikację PEM-HEART Signature do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego oraz oprogramowanie ENCARD do obsługi karty – do pobrania ze strony WWW.

Procedura zakupu pieczęci przebiega następująco:

 • Certyfikat do pieczęci można kupić na stronie WWW. Nie jest to krok wymagany, ale zaletą jest możliwość zapłaty przelewem bankowym lub online.
 • Następnie trzeba się skontaktować (mail, telefon) z wybranym Punktem rejestracji w celu uzgodnienia odbioru pieczęci. Inspektor w Punkcie rejestracji przygotowuje i wyśle formularz wniosku o wystawienie pieczęci.
 • Wydrukowany wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy/instytucji (nie jest wymagana fizyczna obecność tych osób w Punkcie rejestracji).
 • Uprawniona (wpisana we wniosku) osoba przychodzi do Punktu rejestracji z podpisanym wnioskiem i dokumentem tożsamości i odbiera kartę i czytnik z pieczęcią elektroniczną. Jeśli pieczęć nie została opłacona przez WWW – płaci za usługę.
 • Uprawniona osoba odbiera maila z kodem aktywującym, aktywuje kartę i nadaje kody PIN,PUK.

 

Certyfikat do pieczęci elektronicznych zawiera wyłącznie dane organizacji (nie zawiera danych osób fizycznych). Karta do składania pieczęci może być używana przez dowolną osobę upoważnioną przez daną organizację. Zarządzanie dostępem do karty leży w całości po stronie organizacji.

Zestaw pieczęci kwalifikowanej „BEZ CZYTNIKA” obejmuje:

 • Certyfikat pieczęci elektronicznej ważny 1 rok lub 2 lata.
 • Kartę procesorową (w formacie karty kredytowej lub karty SIM).
 • Aplikację PEM-HEART Signature do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego oraz oprogramowanie ENCARD do obsługi karty – do pobrania ze strony WWW.

Procedura zakupu pieczęci przebiega następująco:

 • Certyfikat do pieczęci można kupić na stronie WWW. Nie jest to krok wymagany, ale zaletą jest możliwość zapłaty przelewem bankowym lub online.
 • Następnie trzeba się skontaktować (mail, telefon) z wybranym Punktem rejestracji w celu uzgodnienia odbioru pieczęci. Inspektor w Punkcie rejestracji przygotowuje i wyśle formularz wniosku o wystawienie pieczęci.
 • Wydrukowany wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy/instytucji (nie jest wymagana fizyczna obecność tych osób w Punkcie rejestracji).
 • Uprawniona (wpisana we wniosku) osoba przychodzi do Punktu rejestracji z podpisanym wnioskiem i dokumentem tożsamości i odbiera kartę i czytnik z pieczęcią elektroniczną. Jeśli pieczęć nie została opłacona przez WWW – płaci za usługę.
 • Uprawniona osoba odbiera maila z kodem aktywującym, aktywuje kartę i nadaje kody PIN,PUK.

 

Certyfikat do pieczęci elektronicznych zawiera wyłącznie dane organizacji (nie zawiera danych osób fizycznych). Karta do składania pieczęci może być używana przez dowolną osobę upoważnioną przez daną organizację. Zarządzanie dostępem do karty leży w całości po stronie organizacji.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna stanowi dowód autentyczności pochodzenia oraz integralności dokumentu (art. 35 eIDAS).

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna pozwala m.in. na potwierdzanie elektronicznej dokumentacji pracowniczej.