PROGRAM WYMIANY KART ZAKOŃCZONY!

Program wymiany kart procesorowych 2022/2023

Opis programu wymiany kart

W związku z podjęciem przez francuską agencję ANSSI decyzji o wycofaniu “certyfikatu qscd” m.in. dla używanej w CenCert karty Encard ID-One Cosmo v7.0.1-n istnieje konieczność wymiany tych kart i przeniesienia obecnych na nich certyfikatów na inne, nowsze, karty, do dnia 30 czerwca 2023 (wcześniej obowiązywał termin 31.12.2022, ale został przedłużony).

W związku z tym CenCert uruchomił niniejszy program wymiany kart. W jego ramach oferuje następujące możliwości:

 • bezpłatne wydanie nowego certyfikatu (na ten sam okres ważności) na nowej karcie* albo w chmurze (rSign), przy czym wydanie nowej karty jest całkowicie bezpłatne w przypadku osobistego odebrania nowej karty w Centralnym Punkcie Rejestracji CenCert w Warszawie;
 • wydanie nowego certyfikatu z jednoczesnym przedłużeniem jego okresu ważności, na nowej karcie lub w chmurze (rSign), ze specjalnym rabatem od aktualnej ceny odnowienia online.

Zamiast osobistego odbioru karty, klient może wybrać dostawę nowej karty

 • pod dowolny adres w Polsce, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub do paczkomatu, po pokryciu kosztów przesyłki (przy czym dla klientów, których certyfikaty kończą się po 30.09.2024, koszty dostawy pokrywa CenCert)*,
 • pod adresy położone za granicą Polski, przesyłką poleconą Poczty Polskiej, po pokryciu kosztów przesyłki.

Niezależnie od wybranego wariantu, proces wymiany karty wymaga zamówienia odpowiedniego produktu na stronie www (również w przypadku opcji całkowicie bezpłatnej), korzystając z linku dostarczonego przez CenCert w mailu oraz wykonania procedury odnowienia certyfikatu online (patrz opis poniżej).

Zamiast opisanych powyżej wariantów, klient może zakupić całkowicie nowy zestaw do składania podpisu elektronicznego, z odbiorem w Punkcie Obsługi Klienta, uzyskując specjalny rabat od ceny zakupu (szczegóły poniżej).

Wymianie podlegają wydawane przez CenCert karty Encard ID-One Cosmo v7.0.1-n, zarówno karty “duże” (w formacie karty płatniczej), jak i karty formatu “SIM” w czytnikach token, z nadrukami jak na obrazkach obok.

Karta do czytnika standard
karta-token

Konsekwencje nieskorzystania z programu

Jeśli użytkownik certyfikatu nie skorzysta z żadnego wariantu jego wymiany, musi się liczyć z następującymi konsekwencjami po 30.06.2023:

 • jego karta straci status “kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu” co może oznaczać, że składane przy jej użyciu podpisy mogą być nieuznawane za “kwalifikowane podpisy elektroniczne”,
 • CenCert, jako kwalifikowany wystawca certyfikatów, będzie zmuszony do unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu obecnego na starej karcie, co spowoduje brak możliwości składania ważnych podpisów.

Procedura obowiązująca przy wymianie certyfikatów

Wymiana certyfikatu* (niezależnie od wybranego wariantu) wymaga:

Wymiana certyfikatu w procedurze odnowienia certyfikatu online wymaga m.in. złożenia podpisu przy użyciu certyfikatu na starej karcie.

Zamiast wykonywania procedury wymiany certyfikatu online, klient może wykorzystać otrzymany kupon rabatowy do zakupu nowego certyfikatu z odbiorem w Punkcie Obsługi Klienta, korzystając z jednego z produktów w sklepie www: Podpis elektroniczny kwalifikowany na karcie albo Podpis elektroniczny kwalifikowany rSign. Okres ważności tak wydanego certyfikatu nie będzie uwzględniał okresu ważności certyfikatu na starej karcie.

 

CenCert oferuje standardową pomoc techniczną wg zasad opisanych w KONTAKT.

Szerszą pomoc techniczną mogą oferować Partnerzy CenCert, informacje o warunkach takiej pomocy oraz ewentualnej odpłatności, udzielają partnerzy.

Jeżeli procedura wymiany karty Cię dotyczy, ale nie otrzymałeś emaila z kuponem rabatowym wypełnij formularz dostępny pod niniejszym linkiem – kupon rabatowy wyślemy niezwłocznie.

Szczegółowe zasady programu dla klientów których certyfikaty kończą się w okresie 1.07.2023 – 30.09.2024

Klientom, których certyfikaty kończą się w okresie 1.07.2023 – 30.09.2024, oferujemy:

 • bezpłatną wymianę karty na nową kartę* wraz z wymianą certyfikatu na certyfikat o tej samej dacie końca okresu ważności ALBO bezpłatne przeniesienie podpisu do chmury wraz z wymianą certyfikatu na certyfikat o tej samej dacie końca okresu ważności,
 • możliwość przedłużenia okresu ważności certyfikatu przy okazji wymiany, z rabatem 42 zł netto (51,66 zł brutto).

Nową, bezpłatną kartę (przy wymianie certyfikatu na ten sam okres ważności) można bezpłatnie otrzymać w Centralnym Punkcie Rejestracji CenCert w Warszawie (patrz Kontakt), po jej zamówieniu w sklepie www, korzystając z linka do produktu otrzymanego mailem, postępując zgodnie z instrukcją opisaną w tym mailu i na stronie produktu. Na stronie tego produktu można też zamówić dostawę nowej bezpłatnej karty – przesyłką kurierską lub do paczkomatu, z naliczeniem kosztów przesyłki karty.

Przy zakupie przedłużenia okresu ważności certyfikatu – okres ważności nowego certyfikatu będzie wyliczony zgodnie z zasadą <data końca okresu ważności starego certyfikatu> PLUS <dodatkowy okres wynikający z przedłużenia ważności>.

Szczegółowe zasady programu dla klientów których certyfikaty kończą się w okresie 1.10.2024 – 31.12.2025

Klientom, których certyfikaty kończą się w okresie 1.10.2024 – 31.12.2025, oferujemy:

 • bezpłatną wymianę karty* na nową kartę wraz z wymianą certyfikatu na certyfikat o tej samej dacie końca okresu ważności ALBO bezpłatne przeniesienie podpisu do chmury wraz z wymianą certyfikatu na certyfikat o tej samej dacie końca okresu ważności,
 • tylko przy wymianie na rSign – możliwość przedłużenia okresu ważności certyfikatu przy okazji wymiany, z rabatem 42 zł netto (51,66 zł brutto).

Nową, bezpłatną kartę (przy wymianie certyfikatu na ten sam okres ważności) można bezpłatnie otrzymać w Centralnym Punkcie Rejestracji CenCert w Warszawie (patrz Kontakt), po jej zamówieniu w sklepie www, korzystając z linka do produktu otrzymanego mailem, postępując zgodnie z instrukcją opisaną w tym mailu i na stronie produktu. Na stronie tego produktu można też zamówić bezpłatną dostawę nowej bezpłatnej karty – przesyłką kurierską lub do paczkomatu.

Przy zakupie przedłużenia okresu ważności certyfikatu – okres ważności nowego certyfikatu będzie wyliczony zgodnie z zasadą <data końca okresu ważności starego certyfikatu> PLUS <dodatkowy okres wynikający z przedłużenia ważności>.

Szczegółowe zasady programu dla klientów których certyfikaty kończą się po 31.12.2025

Klientom, których certyfikaty kończą się po 31.12.2025, oferujemy:

 • bezpłatną wymianę karty na nową kartę* wraz z wymianą certyfikatu na certyfikat o tej samej dacie końca okresu ważności ALBO bezpłatne przeniesienie podpisu do chmury wraz z wymianą certyfikatu na certyfikat o tej samej dacie końca okresu ważności,
 • tylko przy wymianie na rSign – możliwość przedłużenia okresu ważności certyfikatu przy okazji wymiany, z rabatem 42 zł netto (51,66 zł brutto).

Nową, bezpłatną kartę (przy wymianie certyfikatu na ten sam okres ważności) można bezpłatnie otrzymać w Centralnym Punkcie Rejestracji CenCert w Warszawie (patrz Kontakt), po jej zamówieniu w sklepie www, korzystając z linka do produktu otrzymanego mailem, postępując zgodnie z instrukcją opisaną w tym mailu i na stronie produktu. Na stronie tego produktu można też zamówić bezpłatną dostawę nowej bezpłatnej karty – przesyłką kurierską lub do paczkomatu.

Sposoby informowania przez CenCert o programie

Informacje o Programie wymiany kart 2022/2023 jest dostępna na stronie www.cencert.pl oraz jest wysyłana przez CenCert mailem – do każdego z subskrybentów (użytkowników certyfikatów), na adres mailowy podany przez tego subskrybenta przy zakupie certyfikatu. Wyjątkiem są użytkownicy obsługiwani na zasadach opisanych w umowach zbiorczych, gdzie informacja mailowa jest kierowana do osób odpowiedzialnych za umowę po stronie klienta.

Niezależnie od sposobu pozyskania informacji, do skorzystania z programu niezbędne jest posiadanie linku do odpowiedniego produktu w sklepie www, przeznaczonego dla danego zakresu klientów, oraz posiadanie indywidualnego, jednorazowego Kuponu Rabatowego wydanego przez CenCert.

Organizator, data zakończenia programu i reklamacje

Organizatorem programu jest właściciel marki CenCert – Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., NIP 5261029614, www.enigma.com.pl.

Program obowiązuje do 30.06.2023.

Reklamacje należy przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną na adres centralnego Punktu Rejestracji CenCert – patrz KONTAKT.

*nowe karty, w ramach Programu Wymiany Kart, są wysyłane do 28 czerwca 2023 r. W dniach 28-30 czerwca 2023 r. możliwa jest wymiana starych kart na podpis elektroniczny rSign.