KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZYDostęp do systemu odnawiania certyfikatów wymaga zalogowania się przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu CenCert.

Uwagi:

  1. System odnawiania certyfikatów funkcjonuje w technologii Java - na komputerze powinien być zainstalowany pakiet Java w wersji co najmniej 1.7 update 51 (jest to wersja z 14.01.2014 r.). Pakiet Java jest dostępny bezpłatnie np. na stronie java.com. W starszej wersji oprogramowania Java system odnawiania certyfikatów może nie działać (np. będą się pojawiać komunikaty o błędach w trakcie próby wykonania operacji).
  2. System odnawiania certyfikatów działa na komputerach z systemami operacyjnymi Windows i MAC OS. Wystawiony certyfikat, po zainstalowaniu na karcie, może być używany także na systemie Linux.   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI