Listy CRL dla certyfikatów kwalifikowanych

  • Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych do podpisu i pieczęci, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 15.09.2023 r. do 16.09.2034 r. – (http/https) crl.cencert.pl/crl/qca_2023.crl
  • Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych do podpisu i pieczęci, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 18.05.2017 r. do 19.05.2028 r. – (http/https) crl.cencert.pl/qca2017/cencert_new.crl
  • Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych do uwierzytelnienia stron internetowych, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 25.02.2021 r. do 26.02.2032 r. (http/https) – crl.cecert.pl/crl/qwac_2020.crl

Listy CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych (Root 2017)

 

Listy CRL są publikowane w terminach zgodnych z odpowiednimi politykami świadczenia usług.

W przypadku zmiany statusu certyfikatu (np. unieważnienia), nowa lista CRL jest publikowana “natychmiast” po zmianie statusu.