Listy CRL dla certyfikatów kwalifikowanych

Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 18.05.2017 r. do 19.05.2028 r. –   http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert_new.crl
Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 13.02.2017 r. do 27.10.2020 r. –   http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert.crl

Listy CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych (Root 2017)

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego „Root CA” 2017 – http://crl.cencert.pl/nkw/nkw_rootCA2017.crl
Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego „powszechny” 2017 – http://crl.cencert.pl/nkw/powszechny_2017.crl
Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego „firmowy” 2017- http://crl.cencert.pl/nkw/firmowy_2017.crl.

Listy CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych (Root 2016)

Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanego „Root CA” – http://www.cencert.pl/crl/nkw_rootCA.crl
Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych „firmowych” – http://www.cencert.pl/crl/firmowy.crl
Lista CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych „powszechnych” – http://www.cencert.pl/crl/CCpowszechny.crl.

 

Listy CRL są publikowane w terminach zgodnych z odpowiednimi politykami świadczenia usług.

W przypadku zmiany statusu certyfikatu (np. unieważnienia), nowa lista CRL jest publikowana „natychmiast” po zmianie statusu.