Listy CRL dla certyfikatów kwalifikowanych

  • Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych do podpisu i pieczęci, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 18.05.2017 r. do 19.05.2028 r. –   http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert_new.crl
  • Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych do uwierzytelnienia stron internetowych, podpisana kluczem CenCert, ważnym od 25.02.2021 r. do 26.02.2032 r. –   http://crl.cencert.pl/crl/qwac_2020.crl
  • Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych, podpisywana kluczem CenCert, ważnym od 13.02.2017 r. do 27.10.2020 r. (dostępna poprzednio pod adresem http://crl.cencert.pl/qca2017/cencert.crl) nie jest już publikowana. Nie ma żadnych ważnych certyfikatów wystawionych przy użyciu tego klucza i tej instancji CA.

Listy CRL dla certyfikatów niekwalifikowanych (Root 2017)

 

Listy CRL są publikowane w terminach zgodnych z odpowiednimi politykami świadczenia usług.

W przypadku zmiany statusu certyfikatu (np. unieważnienia), nowa lista CRL jest publikowana “natychmiast” po zmianie statusu.