Oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych

1. PEM-HEART Signature Windows

System Windows (64-bitowy lub 32-bitowy)

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

PEM-HEART Signature

Instalator zawiera:

 • pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy
  • PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • PEM-HEART Konfiguracja rSign,
 • biblioteki do kart ENCARD i Thales IdPrime

3.9.17.76

2023-01-11

System operacyjny Windows 8/10/11.

2. PEM-HEART Signature Windows – wersje MSI (dla administratorów)

System Windows 64-bitowy

Trzeba zainstalować wszystkie elementy z poniższej listy (w tym pakiet Visual C++ Redistributable for Visual Studio).

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

PEM-HEART Signature (MSI)

Instalator zawiera pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy PEM-HEART Odnowienie certyfikatu, PEM-HEART Konfiguracja rSign.

3.9.17.76

2023-01-11

System operacyjny Windows 8/10/11.

ENCARD (MSI) – dla systemów 64-bitowych (zawiera biblioteki 64b i 32b)

4.99.0.3

2023-01-18

System operacyjny Windows 7/8/10/11.

SAC (MSI) – dla systemów 64-bitowych (zawiera biblioteki 64b i 32b)

10.8

2023-01-18

System operacyjny Windows 8/10/11.

System Windows 32-bitowy

Trzeba zainstalować wszystkie elementy z poniższej listy (w tym pakiet Visual C++ Redistributable for Visual Studio).

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

PEM-HEART Signature (MSI)

Instalator zawiera pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy PEM-HEART Odnowienie certyfikatu, PEM-HEART Konfiguracja rSign.

3.9.17.76

2023-01-11

System operacyjny Windows 8/10/11.

ENCARD (MSI) – dla systemów 32-bitowych

4.99.0.3

2023-01-18

System operacyjny Windows 7/8/10/11.

SAC (MSI) – dla systemów 32-bitowych

10.8

2023-01-18

System operacyjny Windows 8/10/11.

3. PEM-HEART Signature macOS

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

Uwagi

PEM-HEART Signature

Instalator zawiera:

 • pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy
  • PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • PEM-HEART Konfiguracja rSign,
 • biblioteki do kart ENCARD oraz Thales IdPrime

3.9.17.52

2022-11-23

System operacyjny macOS Ventura, Monterey.

Uwagi:

 1. Pakiet oprogramowania PEM-HEART trzeba zainstalować zgodnie z następującą instrukcją
 2. Starsze wersje programu, działające w poprzednich systemach macOS, są dostępne w sekcji Historia wersji PEM-HEART Signature (na dole strony). Wersje starsze niż 3.9.15.88 nie obsługują jednak rSign (podpis w chmurze). Wersje starsze niż 3.9.17.48 nie obsługują odnowienia online.
 3. Po włożeniu do czytnika nowej (jeszcze nie aktywowanej) karty Thales (są to karty CenCert białe, z niebieskim napisem CenCert), system MacOS informuje o konieczności zmiany PIN do karty. Nie należy tego robić. Ponieważ nie znasz PINu transportowego, próba wykonania operacji zmiany PINu ze “zgadywaniem” jego poprzedniej wartości kończy się zablokowaniem karty.
  Do aktywacji karty i nadania PINów służy wyłącznie aplikacja PEM-HEART Aktywacja karty z pakietu PEM-HEART Signature.

4. PEM-HEART Signature Linux

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

Instalator zawiera:

 • pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy
  • PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • PEM-HEART Konfiguracja rSign,
 • biblioteki do kart ENCARD

Wymagana jest instalacja komponentu PCSCD do obsługi kart i czytników. Komenda, którą należy wykonać na Ubuntu/mint:

sudo apt-get install pcscd

3.9.17.3

2022-05-05

System operacyjny Linux 64b, testowano na dystrybucji Ubuntu.

Dla obsługi kart Thales IdPrime (karta biała z niebieskim logo CenCert) wymagana jest także instalacja biblioteki
SAC (SafeNet Authentication Client).

10.8.28

2022-06-23

System operacyjny Linux 64b, testowano na dystrybucji Ubuntu.

Historia wersji PEM-HEART Signature

 • Wersja 3.9.17.76, 11 stycznia 2023, Windows 8/10/11
  Encard 4.99.0.3, poprawki w konfiguracji instalatora SAC,
  Lista zmian od wersji 3.9.17.59:

  • Dodanie możliwości recertyfikacji z obcego CA
  • Dodanie formularza zgód marketingowych w PEM-HEART Odnowienie Certyfikatu
  • Sprawdzanie w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu czy jest nowa wersja PEM-HEART Signature.
  • Sprawdzanie daty ważności karty przy recertyfikacji na ten sam nośnik
  • Sprawdzanie w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu czy wszystkie biblioteki PKCS11 są zainstalowane
  • Poprawy komunikatów w PEM-HEART Odnowienie Certyfikatu
  • Dodanie możliwości dodania grafiki w formacie svg przy podpisie PAdES
  • Poprawa jakości podpisu z efektem graficznym
  • Poprawa formatowania raportu xml po weryfikacji podpisu
  • Dodanie wyświetlania pinu administratora dla kart Thales IdPrime
  • Wyświetlanie informacji o modelu karty w oknie diagnostyki karty.
  • Wyświetlanie informacji o certyfikacie w oknie usuwania tokenu w PEM-HEART Konfiguracja rSign
  • (Encard) Poprawienie zachowania w przypadku dwóch tokenów rSign na tym samym komputerze
 • Wersja 3.9.17.52, 23 listopada 2022, macOS Ventura, Monterey
  Dostosowanie wersji 3.9.17.51 do systemu macOS Ventura
 • Wersja 3.9.17.59, 13 października 2022, Windows 8/10/11
  Aktualizacje funkcjonalności jak w wersji 3.9.17.51 , dodatkowo:

  • poprawki z zakresie wykrywania podłączenia czytnika przy odnowieniu certyfikatu online na nowej karcie
  • poprawki interfejsu przy zmianie PINów na kartach Thales
  • dodanie możliwości odblokowania “PINu do karty” na kartach Thales, na podstawie “PINu do podpisu”
 • Wersja 3.9.17.51, 20 września 2022, MacOS Monterey
  Aktualizacje funkcjonalności jak w wersji 3.9.17.42 , dodatkowo:

  • poprawki w zakresie instalacji certyfikatu TLS do nawiązywania połączenia w celu odnowienia certyfikatu online
 • Wersja 3.9.17.48, 9 września 2022, MacOS Monterey
  Odpowiednik wersji 3.9.17.42 na system MacOS.
  Wycofana z dystrybucji 14.09.2022 (u niektórych użytkowników wystąpiły problemy z używaniem rSign oraz odnowieniem certyfikatu online; usterki nie prowadzą do naruszenia bezpieczeństwa podpisu)
 • Wersja 3.9.17.42, 2 sierpnia 2022, Windows 8/10/11
  Zmiany:

  • poprawki związane z instalacją certyfikatu czekającego na serwerze po odnowieniu
 • Wersja 3.9.17.41, 28 lipca 2022, Windows 8/10/11
  Zmiany:

  • poprawki w zakresie ergonomii korzystania z odnowienia certyfikatu, m.in. usunięcie zbędnych komunikatów przy kartach Thales, poprawki w zakresie rejestracji certyfikatów tls w systemie
 • Wersja 3.9.17.38, 21 lipca 2022, Windows 8/10/11
  Zmiany:

  • nowy proces odnowienia certyfikatu online (w tym: na nowej karcie, przeniesienie do rSign),
  • inne drobne poprawki
 • Wersja 3.9.17.12, 13 czerwca 2022, Windows 8/10/11
  Zmiany:

   • akceptacja nowej wersji v2 pliku z kodem aktywacyjnym dla Thales IdPrime 940
   • zmiana nr wersji programów do aktywacji kart i do recertyfikacji
 • Wersja 3.9.17.10, 20 maja 2022, Windows 8/10/11
  Zmiany – zmiany opisane w wersji 3.9.17.3 oraz:

  • nowa wersja SafeNet Authentication Client
  • inne zmiany pod kątem karty IdPrime 940B (w tym zmiana długości PIN)
  • konfiguracja instalatora (Windows) związana z działaniem kart IdPrime z Płatnikiem ZUS
 • Wersja 3.9.17.3, 5 maja 2022, Linux
  Zmiany – dla Linux – zmiany opisane we wszystkich wersjach od 3.9.13.25 oraz dodatkowo:

  • Poprawa skalowania okien
  • Zmiana okien wprowadzania PIN’u w PEM-HEART Aktywacja (dla kart Thales)
  • Inne drobne usprawnienia:
   • Nowa wersja dokumentacji programu
   • Zmiana nazwy pliku tymczasowego przy podpisach pdf
   • Dokładniejsza informacja o niezainstalowanej bibliotece PKCS#11
   • Dostosowanie instalatora PEM-HEART Signature Windows do wersji systemu operacyjnego (32/64)
   • Dodanie instalatora SafeNet Authentication Client do instalatora na MacOS
   • Poprawa wyświetlania informacji o uaktualnieniu
   • Nowa wersja Microsoft Visual C++ Redistributable (Windows)
 • Wersja 3.9.16.39, 9 marca 2022, MacOS Big Sur
   • Funkcjonalność taka, jak wersji 3.9.16.27 na Windows
 • Wersja 3.9.16.27, 10 lutego 2022, Windows 7/8/10/11
  Zmiany:

  • Poprawki dla podpisów PDF (PAdES) w zakresie:
   • tworzenia wersji “archiwalnych” podpisu,
   • dodawania kolejnych podpisów do dokumentu,
   • podpisywania i walidacji plików o nazwach zawierających znaki narodowe,
   • wyświetlania dokumentów PDF przy podpisach graficznych.
  • Nowa możliwość dodawania znacznika czasu do dokumentu PDF (dotychczas znacznik czasu można było dodać jedynie w trakcie składania podpisu),
  • Poprawki w zakresie podpisów XAdES: obsługa walidacji podpisów XML XAdES enveloped z transformatą Filter2, poprawki tworzenia i weryfikacji podpisów równoległych, poprawienie wydajności weryfikacji podpisów enveloped równoległych,
  • Inne drobne poprawki.
 • Wersja 3.9.16.22, 17 stycznia 2022, Windows 7/8/10/11
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.89:

  • Obsługa kart Thales IdPrime 940/3940 obok kart Encard/Idemia (w tym możliwość ustawienia wielu bibliotek pkcs#11 w konfiguracji)
  • Poprawione składanie podpisu w PDF z efektem graficznym dla loginów Windows zawierających znaki narodowe
  • Podczas składania podpisu z efektem graficznym:
   • możliwość przejścia na ostatnią stronę dokumentu,
   • możliwość zastosowania podpisu graficznego dla wszystkich podpisywanych dokumentów bez konieczności wskazywania miejsca w każdym dokumencie,
   • dodanie w oknie informacji o nazwie podpisywanego  pliku,
  • Udostępnienie wersji angielskiej programu PEM-HEART Aktywacja kart, poprawa tłumaczeń w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • (Windows) Dodanie skrótu do PEM-HEART Odnowienie certyfikatu na pulpicie, usunięcie z instalatora sterowników do czytników,
 • Wersja 3.9.15.89, 9 grudnia 2021, Windows 7/8/10/11, MacOS Big Sur
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.88:

  • Uaktualnione listy TSL w instalatorze
 • Wersja 3.9.15.88, 23 lipca 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, MacOS Big Sur
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.43:

  • Uaktualniona dokumentacja użytkownika
  • Naprawiona aktywacja rSign, gdy nazwa konta użytkownika w systemie Windows zawiera znaki narodowe
  • Dodanie do raportów z weryfikacji skrótu SHA265 z dokumentu podlegającego weryfikacji
  • Poprawki w zakresie dodawania postaci archiwalnej podpisu w formacie PAdES
  • Poprawa działania z proxy, w tym dodanie opcji korzystania z ustawień systemowych proxy na Windows
  • Drobne poprawki w zakresie opcji zapamiętywania PINu w rSign
  • Dodana obsługa kart Idemia Cosmo 8.2
  • Inne drobne poprawki
 • Encard w. 4.3.3.143, 6 maja 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  • Poprawione zachowanie w zakresie rozpoznawania kontenerów CSP na karcie
 • Encard w. 4.3.3.139, 9 kwietnia 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  • Poprawione zachowanie w zakresie wyświetlania nieobsługiwanych kart obecnych w czytniku
 • Wersja 3.9.15.43, 4 marca 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.39:

  • Poprawa weryfikacji podpisów PAdES
  • Poprawa konfiguracji proxy dla usługi rSign
 • Wersja 3.9.15.39, 16 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.31:

  • Poprawa instalacji wersji msi przez administratora domeny Windows
  • Poprawa usuwania plików PDF po weryfikacji podpisu
  • Inne drobne poprawki
 • Wersja 3.9.15.31, 11 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.25:

  • Encard w wersji 4.3.3.132 (poprawione podpisywanie rSign w aplikacji Szafir)
  • Poprawa weryfikacji podpisów archiwalnych w formacie PAdES
  • Poprawa weryfikacji podpisów XAdES
 • Wersja 3.9.15.25, 5 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.30:

  • Funkcjonalność rSign (podpis “chmurowy”)
  • Podpisywanie plików PDF z graficznym obrazem podpisu
  • Uzupełnienie raportu weryfikacji PDF o dodatkowe informacje (np. klasa podpisu, klasa znacznika czasu)
  • Zwiększenie elastyczności czasowej przy pobieraniu tokenów OCSP (większa niezawodność pobierania akceptowalnej odpowiedzi OCSP)
  • Inne poprawki:
   • Poprawa podpisywania plików PDF z komentarzem.
   • Naprawa przycisku „Odblokuj kartę”.
   • Poprawa usuwania skrótów podczas deinstalacji.
 • Wersja 3.9.13.32, 10 marca 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, (msi, encard32, encard64)
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.30:

  • poprawka błędu odnawiania certyfikatów online (przez aplikację PEM-HEART Odnowienie certyfikatów), który pojawił się w wersji 3.9.13.30
 • Wersja 3.9.13.30, 28 lutego 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.28:

  • poprawki w zakresie weryfikacji plików XAdES (kod pocztowy zapisany jako oddzielne pole XML)
 • Wersja 3.9.13.28, (PEM-HEART Signature, Encard), 30 grudnia 2019, macOS Catalina
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:

  • poprawki w zakresie podpisywania plików PDF
  • inne zmiany – jak w wersjach 3.9.13.21, 3.9.13.25
 • Wersja 3.9.13.25, 25 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.21:

  • poprawki w zakresie połączeń internetowych poprzez proxy
 • Wersja 3.9.13.21, 10 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:

  • poprawki w zakresie programu do odnawiania certyfikatów online (możliwość pracy z proxy, poprawki instalowania nowych certyfikatów po zakończeniu ważności starych certyfikatów, możliwość odnowienia certyfikatu niekwalifikowanego)
  • poprawki drobnych błędów, poprawa wyglądu niektórych okien
 • Wersja 3.9.13.12, 7 czerwca 2019, macOS Mojave
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.11:

  • poprawki związane z działaniem programu w środowisku macOS
 • Wersja 3.9.13.11, 14 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.10:

  • poprawiony błąd przy składaniu podpisów PAdES występujący w wersji 3.9.13.10
 • Wersja 3.9.13.10, 12 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.37:

  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped) umożliwiająca podpisywanie przez wiele osób
  • poprawka identyfikatora pola DN organizationIdentifier w formacie XML,
  • dodanie programu PEM-HEART Recertyfikacja,
  • poprawa działania instalatorów Linux,
  • poprawa pobierania list TSL, CRL z serwerów zewnętrznych,
  • włączenie trybu ciemnego w macOS Mojave nie psuje wyglądu programu,
  • poprawka prezentowania podpisanych plików na Linux oraz macOS
 • Wersja 3.9.12.37, 23 sierpnia 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.34:

  • przywrócony dostęp do technicznego raportu weryfikacji podpisu (poza raportem funkcjonalnym wprowadzonym w wersji 3.9.12.34)
  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped)
 • Wersja 3.9.12.34, 13 lipca 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.26:

  • nowy raport weryfikacji podpisu (PDF)
  • poprawienie przełączania na wersję angielską
  • uaktualnienie biblioteki graficznej QT do wersji 5
  • zmiana sposobu zapisywania hasła do serwera proxy
  • poprawki formatu zgłoszenia do serwera znakowania czasem
  • zmiany w zakresie wyświetlania menu prawego klawisza myszy na Windows
  • usunięcie SHA-1 jako algorytmu do składania podpisu pod dokumentem (przy weryfikacji jest wciąż dostępny)
  • poprawki tłumaczeń
 • Wersja 3.9.12.26, 23 października 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.24:

  • zwiększony maksymalny czas oczekiwania (timeout) na pobranie znacznika czasu
 • Wersja 3.9.12.24, 13 października 2017, macOS High Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.23:

  • poprawka stabilności działania na macOS High Sierra
 • 3.9.12.23, 28 sierpnia 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.21:

  • poprawka weryfikacji podpisów XML,
  • poprawka w zakładce TSL na macOS,
  • poprawka przy instaacji na Windows XP,
  • poprawka obsługi kart z recertyfikowanymi kluczami,
  • poprawka komunikatów błędów przy aktywacji karty
 • Wersja 3.9.12.21, 19 lipca 2017, macOS Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.20:

  • poprawki stabilnosci działania na macOS
 • Wersja 3.9.12.20, 7 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux, macOS Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.19:

  • poprawka instalatora na Windows XP
 • Wersja 3.9.12.19, 6 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.18:

  • poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu, jeśli na karcie są ważne certyfikaty z różnymi identyfikatorami DN, pyta który certyfikat wybrać (zamiast zgłaszać błąd)
 • Wersja 3.9.12.18, 28 czerwca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.14:

  • poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu pomija certyfikaty poza okresem ważności
 • Wersja 3.9.12.14, 6 czerwca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.6:

  • obsługuje nowy format plików aktywacyjnych, przygotowanych do podpisu i pieczęci
  • poprawki w zakresie aktywacji kart
  • poprawki w zakresie weryfikacji OCSP
  • poprawki w zakresie weryfikacji podpisów PAdES
 • Wersja 3.9.12.72, 2 maja 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.4:

  • pełna obsługa kart wielotokenowych oraz sytuacji, gdy użytkownik ma podłączonych kilka czytników i kart
  • poprawa pobierania list TSL przez proxy sieciowe
  • zmiana sposobu wyświetlania opcji podpisu
  • dodaniem możliwosci ręcznego wczytania do bazy danych list CRL i TSL (środowiska bez Internetu)
 • Wersja 3.9.12.4, 10 stycznia 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.2:

  • obsługa list TSL przy weryfikacji certyfikatów (co oznacza możliwość weryfikacji podpisów kwalifikowanych z innych krajów UE, zgodnych technicznie z formatem)
  • rozbicie instalatora w postaci pliku “exe” na instalatory w postaci “msi”
  • poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w systemie Windows, dla kart wielotokenowych
 • Wersja 3.9.12.2, 6 października 2016, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.11.5:

  • uaktualnienie wpisów o położeniu list CRL dla innych centrów certyfikacji (używane przy weryfikacji podpisów niektórych innych centrów certyfikacji)
  • dodanie możliwości obsługi karty Encard zawierającej kilka tokenów z kluczami/certyfikatami (w tym certyfikaty niekwalifikowane); program pomija klucze i certyfikaty niekwalifikowane przy składaniu podpisu (jest możliwosć weryfikacji podpisu niekwalifikowanego jak w wersji 3.9.11.5)
  • poprawka zapisywania wybranych opcji programu przy wychodzeniu z aplikacji
  • poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w CSP
 • Wersja 3.9.11.5, 21 września 2016, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.7:

  • uaktualnienie bazy certyfikatów dostawców kwalifikowanych usług zaufania
  • dodanie możliwości weryfikacji podpisów niekwalifikowanych weryfikowanych przy użyciu certyfikatów wystawionych przez CenCert
 • Wersja 3.9.10.7, 16 października 2015, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.6:

  • uaktualnienie w instalatorze sterownika do czytnika kart
 • Wersja 3.9.10.6, 9 października 2015 (Windows), 4 stycznia 2016 (Mac OS X), Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.11.1
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.1:

  • poprawka dot. błędu przy dodawaniu następnego podpisu do podpisu odłączonego (funkcje zaawansowane),
  • dodanie do instalatora biblioteki ENCARD w wersji 64b. (w wersji Windows)
 • Wersja 3.9.10.1, 22 czerwca 2015, Windows XP z SP3/Vista/7/8
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.29:

  • domyślnie wyłączenie kodowania Base64 plików XML (podpisy XAdES); dodana opcja włączająca to kodowanie na żądanie,
  • poprawna obsługa dużych plików dla podpisów XAdES,
  • instalator jednoplikowy (nie trzeba rozpakowywać pliku ZIP przed instalacją),
  • poprawka pobierania listy CRL w przypadku wymiany klucza urzędu,
  • aktualizacja listy zaświadczeń certyfikacyjnych.
 • Wersja 3.9.9.29, 9 października 2014, Windows XP z SP3/Vista/7/8
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.20:

  • dodanie do konfiguracji programu nowych zaświadczeń certyfikacyjnych (dla KIR oraz Unizeto),
  • poprawka związana z działaniem programu przy połączeniu z Internetem za pośrednictwem proxy.
 • Wersja 3.9.9.22, 3 kwietnia 2014, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.8.2, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:

  • Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
  • obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
  • obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych,
  • funkcjonalność wersji analogiczna do wersji “PEM-HEART Signature Windows 3.9.9.20.
 • Wersja 3.9.9.20, 27 marca 2014, Windows XP z SP3/Vista/7/8
  Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:

  • Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
  • obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
  • obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych.