Oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych

PEM-HEART Signature Windows

System Windows 64-bitowy i 32-bitowy

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

PEM-HEART Signature

Instalator zawiera:

 • pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy
  • PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • PEM-HEART Konfiguracja rSign,
 • biblioteki do kart ENCARD i Thales IdPrime

3.9.17.10

2022-05-20

System operacyjny Windows 8/10/11.

PEM-HEART Signature Windows dla administratorów (wersje MSI)

System Windows 64-bitowy

Trzeba zainstalować wszystkie elementy z poniższej listy (w tym pakiet Visual C++ Redistributable for Visual Studio).

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

PEM-HEART Signature (MSI)

Instalator zawiera pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy PEM-HEART Odnowienie certyfikatu, PEM-HEART Konfiguracja rSign.

3.9.17.10

2022-05-20

System operacyjny Windows 8/10/11.

ENCARD (MSI) – dla systemów 64-bitowych (zawiera biblioteki 64b i 32b)

4.3.3.151

2021-07-23

System operacyjny Windows 7/8/10/11.

SAC (MSI) – dla systemów 64-bitowych (zawiera biblioteki 64b i 32b)

2022-05-20

System operacyjny Windows 8/10/11.

System Windows 32-bitowy

Trzeba zainstalować wszystkie elementy z poniższej listy (w tym pakiet Visual C++ Redistributable for Visual Studio).

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

PEM-HEART Signature (MSI)

Instalator zawiera pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy PEM-HEART Odnowienie certyfikatu, PEM-HEART Konfiguracja rSign.

3.9.17.10

2022-05-20

System operacyjny Windows 8/10/11.

ENCARD (MSI) – dla systemów 32-bitowych

4.3.3.151

2021-07-23

System operacyjny Windows 7/8/10/11.

SAC (MSI) – dla systemów 32-bitowych

2022-05-20

System operacyjny Windows 8/10/11.

PEM-HEART Signature macOS

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

Uwagi

PEM-HEART Signature

Instalator zawiera:

 • pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy
  • PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • PEM-HEART Konfiguracja rSign,
 • biblioteki do kart ENCARD oraz Thales IdPrime

3.9.16.39

2022-03-09

System operacyjny macOS Big Sur.

Uwagi:

 1. Pakiet oprogramowania PEM-HEART trzeba zainstalować zgodnie z następującą instrukcją
 2. Starsze wersje programu, działające w poprzednich systemach macOS, są dostępne w sekcji Historia wersji PEM-HEART Signature (na dole strony). Wersje starsze niż 3.9.15.88 nie obsługują jednak rSign (podpis w chmurze).

PEM-HEART Signature Linux

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

Instalator zawiera:

 • pakiet PEM-HEART Signature, w tym programy
  • PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • PEM-HEART Konfiguracja rSign,
 • biblioteki do kart ENCARD oraz Thales IdPrime

Wymagana jest instalacja komponentu PCSCD do obsługi kart i czytników. Komenda, którą należy wykonać na Ubuntu/mint:

sudo apt-get install pcscd

3.9.17.3

2022-05-05

System operacyjny Linux 64b, testowano na dystrybucji Ubuntu.

Historia wersji PEM-HEART Signature

 • Wersja 3.9.17.10, 20 maja 2022, Windows 8/10/11
  Zmiany – zmiany opisane w wersji 3.9.17.3 oraz:

  • nowa wersja SafeNet Authentication Client
  • inne zmiany pod kątem karty IdPrime 940B (w tym zmiana długości PIN)
  • konfiguracja instalatora (Windows) związana z działaniem kart IdPrime z Płatnikiem ZUS
 • Wersja 3.9.17.3, 5 maja 2022, Linux
  Zmiany – dla Linux – zmiany opisane we wszystkich wersjach od 3.9.13.25 oraz dodatkowo:

  • Poprawa skalowania okien
  • Zmiana okien wprowadzania PIN’u w PEM-HEART Aktywacja (dla kart Thales)
  • Inne drobne usprawnienia:
   • Nowa wersja dokumentacji programu
   • Zmiana nazwy pliku tymczasowego przy podpisach pdf
   • Dokładniejsza informacja o niezainstalowanej bibliotece PKCS#11
   • Dostosowanie instalatora PEM-HEART Signature Windows do wersji systemu operacyjnego (32/64)
   • Dodanie instalatora SafeNet Authentication Client do instalatora na MacOS
   • Poprawa wyświetlania informacji o uaktualnieniu
   • Nowa wersja Microsoft Visual C++ Redistributable (Windows)
 • Wersja 3.9.16.39, 9 marca 2022, MacOS Big Sur
   • Funkcjonalność taka, jak wersji 3.9.16.27 na Windows
 • Wersja 3.9.16.27, 10 lutego 2022, Windows 7/8/10/11
  Zmiany:

  • Poprawki dla podpisów PDF (PAdES) w zakresie:
   • tworzenia wersji “archiwalnych” podpisu,
   • dodawania kolejnych podpisów do dokumentu,
   • podpisywania i walidacji plików o nazwach zawierających znaki narodowe,
   • wyświetlania dokumentów PDF przy podpisach graficznych.
  • Nowa możliwość dodawania znacznika czasu do dokumentu PDF (dotychczas znacznik czasu można było dodać jedynie w trakcie składania podpisu),
  • Poprawki w zakresie podpisów XAdES: obsługa walidacji podpisów XML XAdES enveloped z transformatą Filter2, poprawki tworzenia i weryfikacji podpisów równoległych, poprawienie wydajności weryfikacji podpisów enveloped równoległych,
  • Inne drobne poprawki.
 • Wersja 3.9.16.22, 17 stycznia 2022, Windows 7/8/10/11
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.89:

  • Obsługa kart Thales IdPrime 940/3940 obok kart Encard/Idemia (w tym możliwość ustawienia wielu bibliotek pkcs#11 w konfiguracji)
  • Poprawione składanie podpisu w PDF z efektem graficznym dla loginów Windows zawierających znaki narodowe
  • Podczas składania podpisu z efektem graficznym:
   • możliwość przejścia na ostatnią stronę dokumentu,
   • możliwość zastosowania podpisu graficznego dla wszystkich podpisywanych dokumentów bez konieczności wskazywania miejsca w każdym dokumencie,
   • dodanie w oknie informacji o nazwie podpisywanego  pliku,
  • Udostępnienie wersji angielskiej programu PEM-HEART Aktywacja kart, poprawa tłumaczeń w PEM-HEART Odnowienie certyfikatu,
  • (Windows) Dodanie skrótu do PEM-HEART Odnowienie certyfikatu na pulpicie, usunięcie z instalatora sterowników do czytników,
 • Wersja 3.9.15.89, 9 grudnia 2021, Windows 7/8/10/11, MacOS Big Sur
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.88:

  • Uaktualnione listy TSL w instalatorze
 • Wersja 3.9.15.88, 23 lipca 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, MacOS Big Sur
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.43:

  • Uaktualniona dokumentacja użytkownika
  • Naprawiona aktywacja rSign, gdy nazwa konta użytkownika w systemie Windows zawiera znaki narodowe
  • Dodanie do raportów z weryfikacji skrótu SHA265 z dokumentu podlegającego weryfikacji
  • Poprawki w zakresie dodawania postaci archiwalnej podpisu w formacie PAdES
  • Poprawa działania z proxy, w tym dodanie opcji korzystania z ustawień systemowych proxy na Windows
  • Drobne poprawki w zakresie opcji zapamiętywania PINu w rSign
  • Dodana obsługa kart Idemia Cosmo 8.2
  • Inne drobne poprawki
 • Encard w. 4.3.3.143, 6 maja 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  • Poprawione zachowanie w zakresie rozpoznawania kontenerów CSP na karcie
 • Encard w. 4.3.3.139, 9 kwietnia 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  • Poprawione zachowanie w zakresie wyświetlania nieobsługiwanych kart obecnych w czytniku
 • Wersja 3.9.15.43, 4 marca 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.39:

  • Poprawa weryfikacji podpisów PAdES
  • Poprawa konfiguracji proxy dla usługi rSign
 • Wersja 3.9.15.39, 16 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.31:

  • Poprawa instalacji wersji msi przez administratora domeny Windows
  • Poprawa usuwania plików PDF po weryfikacji podpisu
  • Inne drobne poprawki
 • Wersja 3.9.15.31, 11 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.15.25:

  • Encard w wersji 4.3.3.132 (poprawione podpisywanie rSign w aplikacji Szafir)
  • Poprawa weryfikacji podpisów archiwalnych w formacie PAdES
  • Poprawa weryfikacji podpisów XAdES
 • Wersja 3.9.15.25, 5 lutego 2021, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10,
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.30:

  • Funkcjonalność rSign (podpis “chmurowy”)
  • Podpisywanie plików PDF z graficznym obrazem podpisu
  • Uzupełnienie raportu weryfikacji PDF o dodatkowe informacje (np. klasa podpisu, klasa znacznika czasu)
  • Zwiększenie elastyczności czasowej przy pobieraniu tokenów OCSP (większa niezawodność pobierania akceptowalnej odpowiedzi OCSP)
  • Inne poprawki:
   • Poprawa podpisywania plików PDF z komentarzem.
   • Naprawa przycisku „Odblokuj kartę”.
   • Poprawa usuwania skrótów podczas deinstalacji.
 • Wersja 3.9.13.32, 10 marca 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, (msi, encard32, encard64)
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.30:

  • poprawka błędu odnawiania certyfikatów online (przez aplikację PEM-HEART Odnowienie certyfikatów), który pojawił się w wersji 3.9.13.30
 • Wersja 3.9.13.30, 28 lutego 2020, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.28:

  • poprawki w zakresie weryfikacji plików XAdES (kod pocztowy zapisany jako oddzielne pole XML)
 • Wersja 3.9.13.28, (PEM-HEART Signature, Encard), 30 grudnia 2019, macOS Catalina
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:

  • poprawki w zakresie podpisywania plików PDF
  • inne zmiany – jak w wersjach 3.9.13.21, 3.9.13.25
 • Wersja 3.9.13.25, 25 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.21:

  • poprawki w zakresie połączeń internetowych poprzez proxy
 • Wersja 3.9.13.21, 10 października 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:

  • poprawki w zakresie programu do odnawiania certyfikatów online (możliwość pracy z proxy, poprawki instalowania nowych certyfikatów po zakończeniu ważności starych certyfikatów, możliwość odnowienia certyfikatu niekwalifikowanego)
  • poprawki drobnych błędów, poprawa wyglądu niektórych okien
 • Wersja 3.9.13.12, 7 czerwca 2019, macOS Mojave
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.11:

  • poprawki związane z działaniem programu w środowisku macOS
 • Wersja 3.9.13.11, 14 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.10:

  • poprawiony błąd przy składaniu podpisów PAdES występujący w wersji 3.9.13.10
 • Wersja 3.9.13.10, 12 marca 2019, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.37:

  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped) umożliwiająca podpisywanie przez wiele osób
  • poprawka identyfikatora pola DN organizationIdentifier w formacie XML,
  • dodanie programu PEM-HEART Recertyfikacja,
  • poprawa działania instalatorów Linux,
  • poprawa pobierania list TSL, CRL z serwerów zewnętrznych,
  • włączenie trybu ciemnego w macOS Mojave nie psuje wyglądu programu,
  • poprawka prezentowania podpisanych plików na Linux oraz macOS
 • Wersja 3.9.12.37, 23 sierpnia 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.34:

  • przywrócony dostęp do technicznego raportu weryfikacji podpisu (poza raportem funkcjonalnym wprowadzonym w wersji 3.9.12.34)
  • poprawka składania podpisu w formacie “XML otoczony” (enveloped)
 • Wersja 3.9.12.34, 13 lipca 2018, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.26:

  • nowy raport weryfikacji podpisu (PDF)
  • poprawienie przełączania na wersję angielską
  • uaktualnienie biblioteki graficznej QT do wersji 5
  • zmiana sposobu zapisywania hasła do serwera proxy
  • poprawki formatu zgłoszenia do serwera znakowania czasem
  • zmiany w zakresie wyświetlania menu prawego klawisza myszy na Windows
  • usunięcie SHA-1 jako algorytmu do składania podpisu pod dokumentem (przy weryfikacji jest wciąż dostępny)
  • poprawki tłumaczeń
 • Wersja 3.9.12.26, 23 października 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.24:

  • zwiększony maksymalny czas oczekiwania (timeout) na pobranie znacznika czasu
 • Wersja 3.9.12.24, 13 października 2017, macOS High Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.23:

  • poprawka stabilności działania na macOS High Sierra
 • 3.9.12.23, 28 sierpnia 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Sierra, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.21:

  • poprawka weryfikacji podpisów XML,
  • poprawka w zakładce TSL na macOS,
  • poprawka przy instaacji na Windows XP,
  • poprawka obsługi kart z recertyfikowanymi kluczami,
  • poprawka komunikatów błędów przy aktywacji karty
 • Wersja 3.9.12.21, 19 lipca 2017, macOS Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.20:

  • poprawki stabilnosci działania na macOS
 • Wersja 3.9.12.20, 7 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux, macOS Sierra
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.19:

  • poprawka instalatora na Windows XP
 • Wersja 3.9.12.19, 6 lipca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.18:

  • poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu, jeśli na karcie są ważne certyfikaty z różnymi identyfikatorami DN, pyta który certyfikat wybrać (zamiast zgłaszać błąd)
 • Wersja 3.9.12.18, 28 czerwca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.14:

  • poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu – przy składaniu podpisu pomija certyfikaty poza okresem ważności
 • Wersja 3.9.12.14, 6 czerwca 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.6:

  • obsługuje nowy format plików aktywacyjnych, przygotowanych do podpisu i pieczęci
  • poprawki w zakresie aktywacji kart
  • poprawki w zakresie weryfikacji OCSP
  • poprawki w zakresie weryfikacji podpisów PAdES
 • Wersja 3.9.12.72, 2 maja 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.4:

  • pełna obsługa kart wielotokenowych oraz sytuacji, gdy użytkownik ma podłączonych kilka czytników i kart
  • poprawa pobierania list TSL przez proxy sieciowe
  • zmiana sposobu wyświetlania opcji podpisu
  • dodaniem możliwosci ręcznego wczytania do bazy danych list CRL i TSL (środowiska bez Internetu)
 • Wersja 3.9.12.4, 10 stycznia 2017, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.2:

  • obsługa list TSL przy weryfikacji certyfikatów (co oznacza możliwość weryfikacji podpisów kwalifikowanych z innych krajów UE, zgodnych technicznie z formatem)
  • rozbicie instalatora w postaci pliku “exe” na instalatory w postaci “msi”
  • poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w systemie Windows, dla kart wielotokenowych
 • Wersja 3.9.12.2, 6 października 2016, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.11.5:

  • uaktualnienie wpisów o położeniu list CRL dla innych centrów certyfikacji (używane przy weryfikacji podpisów niektórych innych centrów certyfikacji)
  • dodanie możliwości obsługi karty Encard zawierającej kilka tokenów z kluczami/certyfikatami (w tym certyfikaty niekwalifikowane); program pomija klucze i certyfikaty niekwalifikowane przy składaniu podpisu (jest możliwosć weryfikacji podpisu niekwalifikowanego jak w wersji 3.9.11.5)
  • poprawka zapisywania wybranych opcji programu przy wychodzeniu z aplikacji
  • poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w CSP
 • Wersja 3.9.11.5, 21 września 2016, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.7:

  • uaktualnienie bazy certyfikatów dostawców kwalifikowanych usług zaufania
  • dodanie możliwości weryfikacji podpisów niekwalifikowanych weryfikowanych przy użyciu certyfikatów wystawionych przez CenCert
 • Wersja 3.9.10.7, 16 października 2015, Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.6:

  • uaktualnienie w instalatorze sterownika do czytnika kart
 • Wersja 3.9.10.6, 9 października 2015 (Windows), 4 stycznia 2016 (Mac OS X), Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.11.1
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.1:

  • poprawka dot. błędu przy dodawaniu następnego podpisu do podpisu odłączonego (funkcje zaawansowane),
  • dodanie do instalatora biblioteki ENCARD w wersji 64b. (w wersji Windows)
 • Wersja 3.9.10.1, 22 czerwca 2015, Windows XP z SP3/Vista/7/8
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.29:

  • domyślnie wyłączenie kodowania Base64 plików XML (podpisy XAdES); dodana opcja włączająca to kodowanie na żądanie,
  • poprawna obsługa dużych plików dla podpisów XAdES,
  • instalator jednoplikowy (nie trzeba rozpakowywać pliku ZIP przed instalacją),
  • poprawka pobierania listy CRL w przypadku wymiany klucza urzędu,
  • aktualizacja listy zaświadczeń certyfikacyjnych.
 • Wersja 3.9.9.29, 9 października 2014, Windows XP z SP3/Vista/7/8
  Zmiany w stosunku do wersji 3.9.20:

  • dodanie do konfiguracji programu nowych zaświadczeń certyfikacyjnych (dla KIR oraz Unizeto),
  • poprawka związana z działaniem programu przy połączeniu z Internetem za pośrednictwem proxy.
 • Wersja 3.9.9.22, 3 kwietnia 2014, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.8.2, Linux
  Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:

  • Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
  • obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
  • obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych,
  • funkcjonalność wersji analogiczna do wersji “PEM-HEART Signature Windows 3.9.9.20.
 • Wersja 3.9.9.20, 27 marca 2014, Windows XP z SP3/Vista/7/8
  Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:

  • Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
  • obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
  • obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych.