Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego – ważny od 1.01.2023 r. (HTML, PDF)

Regulamin sklepu internetowego – ważny od 15.10.2022 r. (PDF)

Regulamin sklepu internetowego – ważny od 1.04.2020 r. (PDF)

Aktualne polityki świadczenia usług (polityki certyfikacji), w tym podpis elektroniczny

Zasady świadczenia usług zaufania, w tym podpis elektroniczny

Wyciąg z polityki certyfikacji (Policy Disclosure Statement)