Pakiet kwalifikowanych znaczników czasu

29,00 749,00  plus 23% VAT

Kwalifikowane znaczniki czasu

Kwalifikowane znaczniki czasu, pakiet do wykorzystania w ciągu 1 roku od daty zakupu.

Kwalifikowany znacznik czasu zabezpiecza możliwość poprawnej, również długoterminowej weryfikacji podpisu elektronicznego, pomimo unieważnienia lub przeterminowania certyfikatu użytego do składania podpisu.

Zgodnie z eIDAS, kwalifikowany znacznik czasu zapewnia prawne domniemanie, że wskazywana w nim data i czas są dokładne oraz że dane oznaczone czasem nie były zmienione (integralność danych). Kwalifikowany elektroniczny znacznik wydany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany za kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu we wszystkich państwach członkowskich.

Kwalifikowany znacznik czasu zapewnia datę pewną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Usługa kwalifikowanego znakowania czasem jest realizowana zgodnie z Polityką kwalifikowanych usług zaufania.

Żądanie pobrania kwalifikowanego znacznika czasu musi być podpisane. Załącz do zamówienia certyfikat, którym będziesz podpisywał żądania znakowania czasem (np. Twój kwalifikowany certyfikat).

Wyczyść
Kategoria: SKU: N/A
Wskaż certyfikaty uprawniające do pobierania znaczników czasu

Uzupełnij dane

Kwalifikowane znaczniki czasu

Kwalifikowane znaczniki czasu, pakiet do wykorzystania w ciągu 1 roku od daty zakupu.

Kwalifikowany znacznik czasu zabezpiecza możliwość poprawnej, również długoterminowej weryfikacji podpisu elektronicznego, pomimo unieważnienia lub przeterminowania certyfikatu użytego do składania podpisu.

Zgodnie z eIDAS, kwalifikowany znacznik czasu zapewnia prawne domniemanie, że wskazywana w nim data i czas są dokładne oraz że dane oznaczone czasem nie były zmienione (integralność danych). Kwalifikowany elektroniczny znacznik wydany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany za kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu we wszystkich państwach członkowskich.

Kwalifikowany znacznik czasu zapewnia datę pewną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Usługa kwalifikowanego znakowania czasem jest realizowana zgodnie z Polityką kwalifikowanych usług zaufania.

Żądanie pobrania kwalifikowanego znacznika czasu musi być podpisane. Załącz do zamówienia certyfikat, którym będziesz podpisywał żądania znakowania czasem (np. Twój kwalifikowany certyfikat).