Kwalifikowana Usługa Walidacji
Sprawdź dokumenty z Cencert GetValid

Wejdź w nową erę bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych z Cencert.
GetValid to nie tylko usługa walidacji – to klucz do pewności w korzystaniu z dokumentów podpisanych elektronicznie. kwalifikowana usługa walidacji

Czym jest kwalifikowana usługa walidacji Cencert GetValid?

GetValid to innowacyjna kwalifikowana usługa walidacji Cencert. Pozwala zweryfikować, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, czy podpisy na dokumentach elektronicznych są ważne i zgodne z prawem, a treść dokumentu nie została zmodyfikowana.

Sięgnij po Cencert GetValid, aby Twój elektroniczny obieg dokumentów był bezpieczny oraz efektywny.

kwalifikowana usługa walidacji
kwalifikowana usługa walidacji

Kwalifikowana Usługa Walidacji Cencert GetValid to zaawansowany technologicznie, a jednocześnie prosty w działaniu, proces sprawdzania ważności podpisów oraz integralności dokumentów elektronicznych. Usługa ta jest kluczowym narzędziem w zapewnianiu wiarygodności e-dokumentów.

Cencert GetValid to niezbędny element w dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie bezpieczeństwo i autentyczność dokumentów są niezwykle ważne. Walidacja jest konieczna do oceny integralności dokumentów cyfrowych, a także sprawdzania ważności podpisów i pieczęci elektronicznych, co stanowi nieocenioną wartość w biznesie oraz w wielu dziedzinach życia prywatnego.

Celem Cencert GetValid jest weryfikacja, czy podpisy, którymi opatrzone są dokumenty elektroniczne, są ważne i mają moc prawną przynależną danemu rodzajowi podpisu, a sam dokument nie był modyfikowany po złożeniu podpisów i/lub pieczęci.

Kwalifikowana usługa walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych Cencert GetValid świadczona jest przez Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., pod marką Cencert, zgodnie z polityką opublikowaną na portalu www.cencert.pl oraz Rozporządzeniem UE eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Enigma SOI, jako dostawca kwalifikowanej usługi walidacji, przeszła oficjalny audyt niezbędny do spełnienia wymogów Rozporządzenia eIDAS, po którym otrzymała certyfikat wydany przez akredytowaną firmę certyfikacyjną (Deutsche Telekom Security GmbH).

Ważne! Kodem walidacji zalogujesz się do Portalu getvalid.cencert.pl

Możliwości zastosowania walidacji dokumentów są niezwykle szerokie i obejmują wiele branż oraz aspektów działalności gospodarczej. W sektorze finansowym, w biznesie, czy instytucjach publicznych, walidacja umożliwia bezpieczne, efektywne sprawdzanie e-podpisów i pieczęci oraz integralności dokumentów. Pomaga również w procesie szybkiej i sprawnej wymiany zweryfikowanych dokumentów między partnerami lub stronami transakcji.

Stosuj Cencert GetValid do wszystkich typów dokumentów elektronicznych występujących w obrocie gospodarczym i prawnym. Usługa weryfikuje kwalifikowane podpisy i pieczęci elektroniczne pochodzące z Unii Europejskiej, podpisy osobiste, podpisy zaufane ePUAP, a także podpisy i pieczęcie niekwalifikowane z certyfikatami TSL.

Dzięki Cencert GetValid możesz sprawdzić m.in.:

 • pełnomocnictwa

 • umowy

 • oferty biznesowe

 • dokumentację przetargową

 • decyzje administracyjne

 • dokumenty transportowe

Walidacja kwalifikowana Cencert GetValid zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, eliminując ryzyko posługiwania się sfałszowanymi dokumentami. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii kryptograficznych, usługa daje pewność, że dokumenty są autentyczne i nie zostały zmodyfikowane od momentu ich podpisania.

 • Proces weryfikacji przeprowadzany za pomocą Cencert GetValid jest szybki i wygodny, co znacznie przyspiesza realizację transakcji oraz obieg dokumentów.
 • Usługa walidacji kwalifikowanej zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i autentyczności dokumentów elektronicznych oraz e-podpisów i pieczęci. Stanowi to kluczowy czynnik dla zachowania wiarygodności i integralności w procesie elektronicznego dokumentowania.

Odkryj, jak z Cencert GetValid możemy wesprzeć Twój biznes, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i autentyczności dokumentów elektronicznych.

Proces walidacji za pomocą Cencert GetValid możesz wykonać poprzez najwygodniejszą dla Ciebie formę:

 • poprzez stronę www (dokumenty znajdują się wyłącznie w pamięci operacyjnej)
 • z instalowaną u klienta bramką (dokumenty nie są przesyłane do Cencert)
 • API

Usługa walidacji kwalifikowanej Cencert GetValid jest bezpiecznym procesowaniem dokumentu.  Dostawca usługi nie ma wglądu w dokumenty użytkownika na żadnym etapie weryfikacji e-podpisów i pieczęci – weryfikowany jest jedynie skrót z plików.

 

PORTAL CENCERT GETVALID – DOSTĘP DO USŁUGI PRZEZ STRONĘ WWW

 • kup kod walidacji na stronie cencert.pl
 • wejdź na stronę www.getvalid.cencert.pl
 • wprowadź kod walidacji w oknie logowania
 • załącz podpisany elektronicznie dokument, który chcesz poddać procesowi walidacji
 • wybierz wersję językową Raportu walidacji
 • podaj datę dowodu istnienia podpisanego dokumentu (opcjonalnie)
 • zatwierdź czynności przyciskiem “Wykonaj walidację”
 • po przeprowadzeniu procesu walidacji – pobierz Raport walidacji

KOD WALIDACJI

Kod walidacji to ciąg znaków, za pomocą którego zalogujesz się do Portalu Cencert GetValid.

   • Proces zakupu kodów walidacji trwa do kilku minut.
   • Wykupione kody walidacji ważne są 90 dni od dnia zakupu.
   • Zakupiony kod walidacji można przekazać, nie jest przypisany do konkretnej osoby.
   • Nie ma potrzeby przyjazdu do Dostawcy usługi, ani weryfikacji tożsamości.
   • Usługa dostępna jest również dla podmiotów potrzebujących większej ilości walidacji (opcja dostępu przez bramkę) – skontaktuj się z Cencert!

Ważne! Kodem walidacji zalogujesz się do Portalu getvalid.cencert.pl

 

PORTAL CENCERT GETVALID – DOSTĘP DO USŁUGI PRZEZ BRAMKĘ

 • Usługa walidacji może być uruchomiona w infrastrukturze wewnętrznej Klienta w postaci bramki dostępowej (gateway), która łączy się z serwerem walidacji Cencert. Daje to Klientowi możliwość samodzielnego ustanawiania kont dostępu do usługi i gwarantuje pozostawanie dokumentów wyłącznie po stronie Klienta. Dostępny jest także interfejs programistyczny (API) pozwalający na automatyzację procesu i integrację z systemami dziedzinowymi.

Efektem usługi Cencert GetValid jest raport. Jest to dokument przedstawiający wyniki przeprowadzonego procesu walidacji. Raport może stanowić dowód niezbędny do wykazania, że e-podpisy i pieczęcie były ważne w chwili podpisywania dokumentu elektronicznego oraz, że została zachowana jego integralność, a żadne zmiany nie zostały naniesione.

 • Raport walidacji nie rozstrzyga, czy liczba i rodzaj podpisów, a także prawne umocowanie sygnatariuszy, są wystarczające do realizacji celu, dla którego dokument ma być użyty.
 • Raport jest wystawiany w postaciach PDF oraz XML i jest zabezpieczany pieczęcią kwalifikowanego dostawcy usług zaufania Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

 

CO WYKAZUJE RAPORT WALIDACJI

 • ważność certyfikatu – potwierdzenie, czy certyfikat podpisu lub pieczęci był ważny w momencie składania podpisu, został zawieszony lub unieważniony
 • integralność dokumentu – czy wprowadzone zostały jakiekolwiek zmiany po jego podpisaniu
 • tożsamość osoby podpisującej
 • poprawność złożonego podpisu – zweryfikowanie, czy podpis został wykonany zgodnie z zasadami, które obowiązują dla danego formatu podpisu
 • ścieżkę certyfikacji – potwierdzenie czy certyfikat jest kwalifikowany lub niekwalifikowany w oparciu o załączoną w nim informację o certyfikatach pośredniczących
 • unikalny identyfikator wydanego poświadczenia
 • daty wraz z godziną, dla której wskazany wynik procesu walidacji jest obowiązujący, wraz z informacją jaka data została wykorzystana w procesie walidacji
 • wskazania, czy sprawdzany był podpis czy pieczęć elektroniczna
 • status walidacji wszystkich e-podpisów i/lub pieczęci w dokumencie
 • informację o użytym w każdym z podpisów algorytmie skrótu
 • dane identyfikujące podpisującego, dla każdego z podpisów
 • informacje na temat znacznika czasu (jeżeli został użyty), dla każdego z podpisów
 • listy dowodów użytych w procesie walidacji (list CRL, odpowiedzi OCSP, list TSL, znaczników czasu)

W zależności od paramentów e-podpisów i /lub pieczęci, Raport walidacji wygenerujesz w czasie poniżej 1 minuty, a będzie dostępny do pobrania z portalu Cencert GetValid przez 90 dni.

Ważne! Kodem walidacji zalogujesz się do Portalu getvalid.cencert.pl

Kup teraz

Dlaczego warto sprawdzać ważność podpisów i pieczęci elektronicznych?

Bezpieczeństwo transakcji to priorytet – szczególnie w czasach cyfryzacji i współpracy na odległość. Dodatkowo, każdy oficjalny dokument musi spełniać określone wymogi prawne. Ręczne sprawdzanie dokumentów zwiększa ryzyko przeoczenia nieprawidłowości, manipulacji lub fałszerstw. Raport walidacji Cencert GetValid stanowi niepodważalny dowód poprawności podpisów, a proces jego uzyskania jest szybki i bezpieczny.

Kwalifikowana usługa walidacji Cencert GetValid

Pewność

Potwierdź, że dokumenty są prawidłowo podpisane

Dostępność

Usługa realizowana jest poprzez stronę www lub instalację systemu na Twoim serwerze

Zgodność z prawem

Raport walidacji możesz
wykorzystać jako dowód w sądach i urzędach

Bezpieczeństwo

Zaufanie i najwyższy poziom ochrony danych, zgodnie z eIDAS

.

Trwałość

Nie musisz powtarzać procesu weryfikacji dokumentu

Kup teraz
Wejdź do GetValid