podpis_elektroniczny_jedz

PODPIS ELEKTRONICZNY DO JEDZ

Sprawdź jak wykorzystać podpis kwalifikowany w Jednolitym Europejskich Dokumencie Zamówienia (JEDZ).

>>
podpis_elektroniczny_jpk

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Sprawdź informacje o danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

>>
podpis elektroniczny KRS

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS

Informacje dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

>>
podpis elektroniczny edeklaracje

e-DEKLARACJE

Elektroniczny podpis kwalifikowany w e-Deklaracjach. Sprawdź zastosowanie podpisu elektronicznego.

>>
podpis elektroniczny przetargi aukcje

PRZETARGI I AUKCJE ELEKTRONICZNE

W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować kwalifikowany podpis elektroniczny.

>>
podpis elektroniczny apteki

APTEKI

Przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

>>
podpis elektroniczny GIIF

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

>>

GEODEZJA

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego każda dokumentacja powstająca w wyniku prac branży geodezyjnej docelowo powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

>>

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym.

>>
podpis elektroniczny ZUS

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

>>
podpis elektroniczny dokumentacja medyczna

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Najlepszym sposobem na zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

>>

BUDOWNICTWO

Od 1 lipca 2021 roku budownictwo przekroczyło kolejny etap cyfryzacji. Jest szybciej, łatwiej, bez ton akt, ich drukowania, czy bindowania; jest więc także bardziej „eko”. Za wdrażanie cyfryzacji w budownictwie odpowiada Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

>>
podpis elektroniczny tarcza

TARCZA 6.0

Skorzystaj z tarczy antykryzysowej 6.0 i złóż wniosek z podpisem elektronicznym.

>>

Podpis elektroniczny i jego zastosowanie

Kwalifikowany podpis elektroniczny CenCert to łatwe i szybkie narzędzie do podpisywania dokumentów i umów. Podpis elektroniczny ma formalną i pełną moc prawną jak podpis własnoręczny. Warto przyjrzeć się gdzie jak wygląda podpis elektroniczny i jakie jest jego zastosowanie.

Podpis elektroniczny – zastosowanie

E-podpis ma bardzo szerokie zastosowania, które regularnie są poszerzane. Staje się tak między innymi poprzez kolejne wdrażane w polskim prawie ustawy, wymagające od coraz większej grupy użytkowników, w tym przedsiębiorców, uwierzytelniania podpisem elektronicznym.

Już teraz e-podpis jest obligatoryjnym narzędziem podczas wysyłania sprawozdań do KRS lub, tak jak w przypadku branży aptekarskiej, przekazywania danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ponadto, Użytkownicy coraz częściej wykorzystują go do składania deklaracji w ZUS, podpisywania faktur, wszelkich dokumentów biznesowych, a nawet do udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), przesyłać dane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowych), a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.

Podpis elektroniczny – zastosowanie