PODPIS ELEKTRONICZNY KWALIFIKOWANY DO JEDZ

Sprawdź jak wykorzystać e-podpis w Jednolitym Europejskich Dokumencie Zamówienia (JEDZ).

>>

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Sprawdź informacje o danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Tutaj podpis elektroniczny kwalifikowany jest także niezbędny.

>>
podpis elektroniczny KRS

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS

Informacje dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS z wykorzystaniem e-podpisu.

>>

e-DEKLARACJE

Elektroniczny podpis kwalifikowany w e-Deklaracjach. Sprawdź zastosowanie podpisu elektronicznego.

>>

PRZETARGI I AUKCJE ELEKTRONICZNE

W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować podpis elektroniczny.

>>

APTEKI

Przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W tej branży zastosowania podpisu stają się powszechne.

>>

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Podpis kwalifikowany jest tutaj niezbędny.

>>

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Zastosowania podpisu w branży lekarskiej. Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym.

>>

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

>>

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Najlepszym sposobem na zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest podpis elektroniczny.

>>