PODPIS ELEKTRONICZNY DO JEDZ

Sprawdź jak wykorzystać podpis kwalifikowany w Jednolitym Europejskich Dokumencie Zamówienia (JEDZ).

>>

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Sprawdź informacje o danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

>>
podpis elektroniczny KRS

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS

Informacje dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

>>

e-DEKLARACJE

Elektroniczny podpis kwalifikowany w e-Deklaracjach. Sprawdź zastosowanie podpisu elektronicznego.

>>

PRZETARGI I AUKCJE ELEKTRONICZNE

W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować kwalifikowany podpis elektroniczny.

>>

APTEKI

Przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

>>

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

>>

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym.

>>

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

>>

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Najlepszym sposobem na zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

>>