Podpis elektroniczny

Zostań autoryzowanym Partnerem CenCert.

Stworzyliśmy Partnerski Program CenCert z myślą o przedsiębiorcach otwartych na innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania, które mogą wzbogacić ich ofertę sprzedażową.

Pobierz ulotkę

W razie pytań skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:

partner@cencert.pl

Program partnerski CenCert – obsługiwany jest w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Formularz zgłoszenia do programu partnerskiego

Pola oznaczone kolorem niebieskim są obowiązkowe

  Nazwa:

  Dokładna nazwa podmiotu z oznaczeniem rodzaju działalności gospodarczej (S.C., SP. Z O.O., S.A. i inne, oraz imiona i nazwiska właścicieli w przypadku innych podmiotów niż spółki prawa handlowego).

  Osoba kontaktowa do spraw partnerstwa

  Imię i nazwisko:
  Stanowisko:
  Telefon i e-mail:

  Informacje o POK - Punkcie Obsługi Klienta

  Prosimy o wypełnienie tej części formularza i podanie kilku informacji opisujących planowaną współpracę z CenCert.

  Dane adresowe

  Województwo:
  Ulica:
  Kod pocztowy
  Miejscowość:
  Numer NIP:

  Dane kontaktowe

  Numer telefonu:
  Adres e-mail:
  Strona internetowa:
  Podmiot posiada stronę internetową.

  Informacje na stronie internetowej podmiotu:

  Jeżeli podmiot posada stronę internetową proszę o podanie możliwości prezentacji.

  Umieszczenie informacji o produktach CenCert na stronie głównej.
  Umieszczenie cennika i informacji o produktach CenCert wewnątrz serwisu internetowego.
  Umieszczenie linku do sklepu internetowego CenCert.


  Obsługa w językach:
  Czy jest możliwa obsługa klientów , którzy nie posługują się językiem polskim?

  Deklarowany rodzaj współpracy

  Rodzaj POK:

  Proszę podać jaki rodzaj POK – Punktu Obsługi Klienta zamierza prowadzić podmiot?

  Stacjonarny – Klienci są obsługiwani w lokalu przedsiębiorcy.Stacjonarny i mobilny - Klienci są obsługiwani w lokalu przedsiębiorcy i jest możliwość dojazdu.Mobilny – Inspektorzy będą dojeżdżać do klientów.

  Zasięg POK:
  Jeżeli wyżej zostało wybrane „Stacjonarny i mobilny” lub „Mobilny” proszę podać zasięg [km] w jakim firma jest w stanie dojechać do klientów.

  Informacje o firmie

  Prosimy o wypełnienie tej części formularza i podanie kilku informacji o Państwa firmie oraz rynkach na jakich prowadzicie swój biznes.
  Informacje o produktach i usługach zaufania:
  Czy firma obecnie lub wcześniej oferowała produkty i usługi zaufania, w tym podpis elektroniczny?


  Profil działalności:
  Posiadane autoryzacje:
  Obsługiwane branże:

  Proszą zaznaczyć odpowiednie:

  Administracja publiczna / samorządowaAptekiSłużba zdrowiaStacje kontroli pojazdówSzkoły i uczelnieZakłady produkcyjne

  Inne niewymienione:

  Skąd pozyskana została informacja o możliwości nawiązania współpracy z CenCert:
  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych