Oprogramowanie do potwierdzania zgodności raportów walidacji Cencert GetValid

Nazwa programu

Wersja

Data wydania

Wymagania techniczne

Uwagi

Weryfikator Raportu Cencert GetValid

Program służy do porównywania raportów walidacji podpisów / pieczęci z podpisanymi plikami. Pozytywny wynik porównania potwierdza, że dany raport walidacji został wydany do danego podpisanego pliku oraz że ten plik nie zmienił się od momentu wydania raportu.

1.2.0.0

2024-05-20

Windows 10/11

Program jest w postaci archiwum ZIP.
Należy rozpakować to archiwum w dowolnym katalogu i uruchomić plik Weryfikator Raportu Cencert GetValid.exe.

Udziela się licencji na używanie programu przez wszystkie osoby korzystające z raportów walidacji wydanych przez usługę Cencert GetValid.