Dokumenty związane z wydaniem certyfikatu do podpisu kwalifikowanego (na karcie)

Dokumenty związane z wydaniem certyfikatu do podpisu kwalifikowanego rSign (w chmurze)

Uwaga ! Wzory publikowane w celu zapoznania się Subskrybentów. Nie ma potrzeby przynoszenia wydruków do Punktu rejestracji. Podpisanie dokumentów odbywa się na egzemplarzu wydrukowanym z systemu komputerowego, uzupełnionym o dane Subskrybenta wprowadzone w czasie rejestracji.