Kwalifikowany znacznik czasu

Pakiet kwalifikowanych znaczników czasu, do wykorzystania w ciągu 1 roku od daty zakupu.

Zgodnie z eIDAS, kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu korzysta z domniemania dokładności wskazywanej daty i czasu, oraz integralności danych, z którymi wskazywane data i czas są połączone.

Kwalifikowany elektroniczny znacznik wydany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany za kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu we wszystkich państwach członkowskich.

 

Od 100 znaczników do 10.000 w pakiecie.

Dla większych ilości prosimy o kontakt indywidualny.

Znaczniki czasu pozwalają na zachowanie ważności podpisu elektronicznego po unieważnieniu bądź przeterminowaniu certyfikatu, którym podpis był złożony.

Znaczniki czasu gwarantują, że w określonym czasie istniała dana treść w dokumencie opatrzonym podpisem elektronicznym.

Znacznik czasu wystawiony przez kwalifikowany podmiot zapewnia dokumentowi wiarygodność („data pewna”) oraz gwarantuje, że dokument ten istniał w określonym czasie. Można też dzięki niemu udowodnić, że dokument nie był od tego czasu zmieniany.

Znaczniki czasu wykorzystuje się między innymi przy podpisywaniu faktur elektronicznych, umów i zleceń w formie elektronicznej oraz dokumentacji medycznej przesyłanej drogą elektroniczną. Używane są one również przy przesyłaniu podań czy wniosków do podmiotów administracji publicznej, a także na aukcjach internetowych.