Pieczęć elektroniczna w trybie zdalnym rSeal

Usługa jaką jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna w trybie zdalnym pozwala firmie (instytucji) na uzyskanie możliwości stawiania pieczęci elektronicznych pod dowolnymi dokumentami. Nie ma zatem konieczności kupowania certyfikowanych urządzeń HSM (bez przymusu ich serwisowania, zarządzania bezpieczeństwem itd.).

Pieczęć elektroniczna – uruchomienie

Przed uruchomieniem usługi konieczne jest podpisanie umowy określającej m.in. zakres ewentualnej usługi wdrożenia. Ponadto ważne jest ustalenie szczegółów dotyczących oczekiwanej ilości składanych pieczęci oraz związanej z tym gwarantowanej wydajności usługi.

Pieczęć elektroniczna w trybie zdalnym

  • Pieczęć elektroniczna w trybie zdalnym pozwala na szybkie wdrożenie wydajnego systemu do składania pieczęci elektronicznych. E-pieczęć nie wymusza konieczności zakupu kosztownej infrastruktury bezpieczeństwa;
  • e-Pieczęć w trybie zdalnym posiada wszystkie cechy i zalety “zwykłej” pieczęci elektronicznej;
  • Pieczęć elektroniczna w trybie zdalnym jest bezpieczna od strony organizacyjnej. Potwierdza to certyfikat na zgodność z eIDAS, który obejmuje kwalifikowaną usługę składania pieczęci w trybie zdalnym;
  • E-pieczęć jest narzędziem bezpiecznym od strony technicznej, ponieważ używane przez nas urządzenie HSM posiada specjalny certyfikat. Certyfikat potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa QSCD, a co za tym idzie obejmuje wykorzystanie urządzenia do realizacji narzędzia jakim jest pieczęć elektroniczna w trybie zdalnym, przez kwalifikowany podmiot w imieniu klienta
  • Pieczęć elektroniczna, co jest ważne dla każdego Użytkownika, jest także bezpieczna z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Wspomniane bezpieczeństwo jest istotne i kluczowe także względem innych informacji zawartych w dokumentach, ponieważ na nasz serwer wysyłane są wyłącznie skróty kryptograficzne dokumentów. Opatrywane są one pieczęcią, a same dokumenty do nas nie są wysyłane.

Rozporządzenie eIDAS

Pieczęć elektroniczna na HSM klienta

Usługa wystawienia kwalifikowanego certyfikatu do pieczęci elektronicznych na HSM u klienta pozwala na uruchomienie przez firmę bądź instytucję własnego środowiska do wystawiania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

Ze względu na to, ze wystawiając certyfikat do kwalifikowanych pieczęci, musimy nie tylko zweryfikować tożsamość firmy/instytucji, ale także potwierdzić, że klucz do składania pieczęci osadzony jest na urządzeniu posiadającym certyfikat QSCD, procedura wystawiania takiego certyfikatu jest bardziej skomplikowana od procedury wystawienia pieczęci na wydawanej przez nas karcie.

Przystępując do procedury wystawienia certyfikatu, klient powinien się upewnić, że posiadane przez niego urządzenie HSM posiada certyfikat QSCD. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji UE 2016/650, oznacza to wymóg posiadania przez urządzenie certyfikatu Common Criteria, zgodnie z profilem certyfikacji zgodnym z normą EN 419 211.

Spełnienie wymagań certyfikacyjnych urządzenia QSCD jest przez nas potwierdzane na podstawie dostarczonej dokumentacji.

Po sprawdzeniu wymagań formalnych i zawarciu umowy, procedura przewiduje wygenerowanie kluczy do składania pieczęci na HSM klienta, w obecności naszego upoważnionego pracownika. W trakcie wizyty, potwierdzamy również zgodność urządzenia z dokumentacją.

Na podstawie wygenerowanego klucza wystawiamy kwalifikowany certyfikat.