Jak podpisać plik MDR ?

Bramka MDR Ministerstwa Finansów wymaga składania plików w formacie XML, opatrzonych podpisami elektronicznymi w formacie XAdES. Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak podpisać plik MDR przy użyciu programu PEM-HEART Signature.

Aktualizacja oprogramowania

Powinieneś zawsze używać programu PEM-HEART Signature w najnowszej dostępnej wersji. Nowe wersje zawierają rozszerzenia funkcjonalności i poprawki błędów. Od czasu do czasu nowe wersje przynoszą także nowe, bezpieczniejsze ustawienia lub algorytmy podpisu.

Aktualność wersji możesz sprawdzić po uruchomieniu programu. W tym celu wciśnij klawisz Ustawienia, a następnie Sprawdź aktualizacje

Jak sprawdzić aktualność programu PEM-HEART Signature

Niniejszą instrukcję opracowaliśmy na podstawie PEM-HEART Signature w wersji 3.9.12.32.

Złożenie pierwszego podpisu

W celu złożenia pierwszego podpisu przygotuj plik MDR w formacie XML, następnie uruchom program PEM-HEART Signature, wybierz klawisz Podpisz i dodaj do listy plik do podpisu.

Następnie sprawdź opcje podpisu (klawisz Opcje) dla zaznaczonego pliku.

Jeśli opcje nie są takie, jak na rysunku poniżej, popraw ustawienia. Jeśli opcja Dodaj znacznik czasu jest zaznaczona, nie musisz jej usuwać. Ministerstwo Finansów akceptuje również podpisy oznaczone czasem.

Opcje dla podpisywania pliku MDR

Program zapisze podpis wewnątrz struktury XML, w tym samym pliku.

Dodanie następnego podpisu

W celu dodania następnego podpisu do pliku MDR w formacie XML uruchom program PEM-HEART Signature, wybierz opcje Funkcje zaawansowane, a następnie wciśnij klawisz Dodaj podpis.

Dodaj plik do listy podpisywanych plików, a następnie sprawdź opcje podpisu (klawisz Opcje) dla zaznaczonego pliku.

Jeśli wybrane opcje podpisu nie są takie jak na rysunku poniżej, popraw ustawienia.

Opcje programu przy dodawaniu następnego podpisu do pliku MDR

Program zapisze kolejny podpis wewnątrz struktury XML, w tym samym pliku.

Weryfikacja podpisów (sprawdzenie)

 

Podpisów zapisanych w formacie „XML otoczony” nie da się rozpoznać na pierwszy rzut oka. Podpis (lub podpisy) są zapisane wewnątrz pliku, a format pliku pozostaje niezmieniony.

Możesz sprawdzić, czy plik XML zawiera podpisy, wykonując weryfikację podpisów. W tym celu uruchom PEM-HEART Signature, następnie wybierz opcję Weryfikuj, dodaj plik XML do listy i zweryfikuj podpisy.

Możliwe błędy

W przypadku próby podpisania pliku, który już zawiera jeden podpis, program PEM-HEART Signature zwróci błąd jak poniżej:

Błąd przy próbie dodania następnego podpisu jako pierwszego

W przypadku wystąpienia takiego błędu, dodaj następny podpis do pliku korzystając z instrukcji Dodanie następnego podpisu (patrz powyżej).