Podpis elektroniczny kwalifikowany rSign – z poświadczeniem notarialnym

419,00  plus 23% VAT

rSign podpis elektroniczny kwalifikowany w chmurze, z poświadczeniem notarialnym

Zestaw podpisu elektronicznego obejmuje:

  • Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
  • Aplikację PEM-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego, biblioteki Encard (PKCS#11, CSP) do obsługi wirtualnej karty – do pobrania ze strony WWW.
  • Aplikację na telefon komórkowy rSign by CenCert do potwierdzania składanych podpisów – do pobrania ze sklepu Play lub App Store

Kwalifikowana usługa jest świadczona zgodnie z aktualną wersją Polityki dla kwalifikowanych usług zaufania.

 

Procedura dla notarialnego potwierdzenia tożsamości

Po dokonaniu zakupu wyślemy Ci mailem dokumenty konieczne do wystawienia kwalifikowanego certyfikatu. Wzory dokumentów możesz zobaczyć tutaj: Wniosek o wystawienie certyfikatu, Formularz notarialnego poświadczenia podpisu. Informacja dla osoby odbierającej certyfikat

Po otrzymaniu maila:
* wydrukuj otrzymane dokumenty,
* zainstaluj na swoim telefonie komórkowym aplikację rSign by CenCert ze sklepu Play lub App Store oraz zainicjuj tę aplikację przy pomocy danych z Wniosku o wystawienie certyfikatu,
* wpisz do wydrukowanego Wniosku o wystawienie certyfikatu kod wyświetlony przez aplikację na telefonie, potwierdzający poprawną instalację;

Zapoznaj się z dokumentem opisującym zasady notarialnego potwierdzania tożsamości.
Umów się z notariuszem w celu potwierdzenia Twojego podpisu odręcznego na wydrukowanym Wniosku o wystawienie certyfikatu.
Notariusz powinien potwierdzić Twoją tożsamości na przesłanym przez nas formularzu (lub innym formularzu, ale zawierającym te same dane).
Następnie przyślij nam (pocztą tradycyjną) podpisane oryginały dokumentów - Wniosek o wystawienie certyfikatu i formularz potwierdzenia tożsamości.

Po sprawdzeniu poprawności podpisanych przez Ciebie dokumentów Twój certyfikat zostanie wystawiony, dostaniesz potwierdzenie mailem.

Twój certyfikat będzie zawierał Twoje dane osobowe zgodne z danymi wypełnionymi przez notariusza - w tym PESEL lub nr dokumentu tożsamości. Jeśli chcesz mieć w certyfikacie NIP, musisz nam wskazać wiarygodne miejsce określające Twój nr NIP (np. bazę CEIDG na oficjalnym serwerze rządowym) lub dostarczyć poświadczoną kopię dokumentu nadania NIP.
Jeśli Twój certyfikat ma zawierać dodatkowo dane firmy/instytucji - musisz nam przysłać oryginał upoważnienia do umieszczenia tych danych w Twoim certyfikacie. Jeśli Twój certyfikat ma zawierać jakieś inne dane szczegółowe - np. nr uprawnień do wykonywania zawodu - musisz nam przysłać dokumenty potwierdzające te uprawnienia albo wskazać wiarygodne miejsce w Internecie, w którym możemy potwierdzić te dane.

Koszty poświadczenia notarialnego, przesyłki dokumentów do CenCert, ewentualne koszty tłumaczeń - nie są wliczone w cenę produktu.

Dodatkowe opcje zamówienia

Dane osobowe do wystawienia certyfikatu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
PESEL
Nr dowodu tożsamości (UE ID Card)
Nr paszportu
Identyfikator podatkowy (np. NIP)
Uwaga! Wymaga wskazania lub przesłania dokumentów potwierdzających uprawnienia
Uwaga! Wymaga wskazania lub przesłania dokumentów potwierdzających uprawnienie do wpisania danych organizacji
Adres email nie jest zapisywany w certyfikacie..
Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita