Niezależnie od tego, czy świętowaliście wczorajsze „serduszkowe walentynki”, czy dzisiejszy „dzień singla” przypominamy, że 15 lutego, to data, którą warto zapisać w kalendarzu! Dlaczego? Bo już dzisiaj, miliony Polaków mogą rozliczać swoje deklaracje podatkowe za 2023 rok. Termin składania dokumentów do fiskusa jest ściśle określony wymogami i przepisami prawa. Do kiedy należy rozliczyć ubiegłoroczny PIT i jak to zrobić? W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze terminy tegorocznych rozliczeń z urzędem skarbowym, wyjaśniamy, z jakich ulg można skorzystać, a także podpowiemy, jak zrobić to szybko i bezpiecznie. O szczegółach przeczytacie poniżej!

Składane każdego roku deklaracje podatkowe jeszcze kilka lat temu kojarzyły się z kolejkami na pocztach i przykrym obowiązkiem wypełniania skomplikowanych druków. Od kilku lat, wraz z rozwojem technologii coraz większą popularnością cieszy się składanie PIT w wersji elektronicznej – systematycznie, z roku na rok, zwiększa się liczba podatników korzystających z rozliczania rocznych deklaracji w wersji online.

Czym jest usługa „Twój e-PIT?

Od 2019 r. przeciętny Kowalski nie musi samodzielnie sporządzać zeznań rocznych – umożliwia to udostępniona przez Ministerstwo Finansów usługa “Twój e-PIT”, pozwalająca rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji rocznej sporządzonej przez urząd skarbowy.

Właśnie dzisiaj, 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się termin rozliczeń podatku PIT za 2023 rok. Na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ udostępnione zostały elektroniczne zeznania podatkowe za rok 2023. Poza przedsiębiorcami, z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie formularzy PIT-37 lub PIT-38 (umowy o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych) oraz osoby fizyczne, osiągające przychody z najmu, działalności gospodarczej (to nowość w przepisach) lub działy specjalne produkcji rolnej, rozliczające się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Osoby do 26. roku życia, które w roku 2023 uzyskały wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, tj. nieprzekraczające całościowo 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT w roku 2024. To samo dotyczy seniorów, którzy nie mają innych dochodów poza emeryturą z ZUS czy KRUS.

Według danych resortu finansów, „Twój e-PIT” to najprostszy sposób na rozliczenie podatku – w ubiegłym roku 94%, czyli 20 mln deklaracji podatkowych za 2022 r. zostało złożonych elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,9 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,3 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już za kilka miesięcy!

A jak to wygląda terminowo? Do końca stycznia pracodawcy mieli obowiązek rozesłania informacji o rozliczeniach swoich pracowników i zleceniobiorców do urzędów skarbowych. Zatrudnieni powinni otrzymać swoje rozliczenia do końca lutego. Zeznania podatkowe w wersji online można składać tak, jak wspomnieliśmy powyżej, od 15 lutego, w momencie uruchomienia usługi „Twój e-PIT” – nie można zrobić tego wcześniej w tej formie. Oczywiście, jeżeli mamy wszystkie informacje o swoich dochodach za poprzedni rok, możemy rozliczyć się z US za pomocą komercyjnego programu rozliczeniowego lub – w sposób tradycyjny, w wersji papierowej. Osoby, które będą chciały złożyć deklaracje podatkowe właśnie w takiej formie, muszą pamiętać, że w przypadku ich wysyłki, dokumenty powinny zostać przekazane pracownikowi urzędu skarbowemu lub nadane w placówce pocztowej, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed upływem ustawowego terminu na złożenie zeznania, a więc przed końcem kwietnia.

Najpopularniejsze ulgi za rok 2023

W 2023 roku ustawodawca nie przewidział wielu zmian, choć oczywiście, te wprowadzone w ubiegłym roku wpływają na rozliczenia podatku. Warto także sprawdzić ulgi i odliczenia, z których będziemy mogli skorzystać przy wypełnianiu deklaracji.

Istotna zmiana, na jaką należy zwrócić uwagę, to fakt, że nie ma już kryterium dochodowego przy rozliczeniu ulgi prorodzinnej przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Druga kluczowa zmiana to bonus dla małżonków rozliczających najem na ryczałcie (możliwość zsumowania swoich dochodów z najmu i skorzystanie z obniżonej stawki ryczałtu dla przychodów do 200 tys. w roku).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych uprawnia do korzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych i są to na przykład ulga prorodzinna (tzw. ulga na dziecko), ulga dla rodzin 4+, ulga rehabilitacyjna, odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ulga z tytułu krwiodawstwa czy odliczenie darowizn na cele kultu religijnego. Najpopularniejsza, prorodzinna, jest wpisywana przez system automatycznie – jednak nawet w tym przypadku warto sprawdzić poprawność danych. Szczególną uwagę warto zwrócić na ulgę termomodernizacyjną, która umożliwia odliczenie wydatków poniesionych na poprawę efektywności energetycznej mieszkań i domów. Również ulga internetowa została rozszerzona, obejmując teraz większy zakres usług cyfrowych – należy jednak pamiętać, że z ulgi na internet możemy skorzystać dwa razy w latach następujących po sobie. Przysługuje tylko tym, którzy zrobili to w 2022 roku lub w 2023 po raz pierwszy – podatnik ma prawo do odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Jedną z kluczowych nowości jest wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój technologii i innowacji – to odpowiedź na rosnącą rolę nowoczesnych technologii w biznesie i wsparcie inwestycji w innowacje (możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatki na badania i rozwój).

Dodatkowo, ustawodawca zaktualizował przepisy dotyczące odliczania VAT od wydatków firmowych – wprowadzone regulacje pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie finansami firmy i mogą mieć bezpośredni wpływ na wysokość płaconego podatku PIT.

Pamiętajcie, że niezależnie od tego, z jakiej ulgi korzystacie, ważne jest, aby dokładnie dokumentować wszystkie wydatki, które mogą podlegać odliczeniu!

Ulga na IKZE, czyli kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać?

Jednym ze sposobów na obniżenie podatku jest założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), o którym wspomnieliśmy powyżej. Inwestycja pieniędzy w IKZE wiąże się dla podatnika z dodatkowymi przywilejami. Warto o tym pamiętać podczas składania deklaracji PIT, ponieważ kwoty wpłacane na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) już w roku dokonania pierwszej wpłaty! Aby skorzystać z tego udogodnienia, należy dokonać wpłaty w roku, w którym chcemy dokonać rozliczenia. Aby składka mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za 2023 rok, musi zostać zaksięgowana przed 31 grudnia. Wysokość odliczenia zależy od wpłaty w danym roku – ustawodawca przewidział jednak limity wpłat – dla osób zatrudnionych wynosi on 8 322 zł, a dla przedsiębiorców 12 483 zł. W zależności od przyjętej formy opodatkowania należy uwzględnić kwotę wpłat na IKZE w różnych formularzach podatkowych:

  • rozliczający się na zasadach ogólnych – PIT-37 oraz załącznik PIT/O,
  • przedsiębiorcy opodatkowani według skali – PIT-36 oraz załącznik PIT/O,
  • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych –  PIT-28 oraz załącznik PIT/O,
  • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, według 19-procentowej skali, powinni wykazać przychód z tytułu IKZE jedynie w składanej deklaracji PIT-36L.

1,5% podatku na rzecz OPP: jak mądrze to rozliczyć?

W 2024 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, podatnicy mają możliwość przekazania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) 1,5% podatku – sami decydujemy, na jaki konkretnie cel je przeznaczymy. Wykaz wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2023 rok znajduje się na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ W 2023 roku, dokonując rozliczenia za 2022 rok, aż 12,7 mln podatników przekazało swoje 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji; dołączcie do nich, bo warto!

Przypominamy, że przekazując 1,5%, nie tracimy ani złotówki – jest to kwota, którą i tak musielibyśmy oddać Skarbowi Państwa. Jak przekazać 1,5%? Jest to bardzo proste – formularz rozliczeniowy zawiera dwa pola, w które należy wpisać numer KRS organizacji i przekazywaną kwotę (może przekroczyć 1,5%), a także wskazać konkretny cel, na który przekazujemy podatek (np. na Jana Nowaka).

Logowanie do usługi „Twój e PIT

Aby złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, należy zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu swoich danych podatkowych – podać PESEL albo NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2021 r., jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 2022 r.) i potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2022 r. Można też zalogować się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu mamy możliwość dokonania zmian w swoim formularzu, możemy dodać ulgi, o których pisaliśmy powyżej, wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), na rzecz której przekazujemy 1,5% podatku, zaakceptować bądź odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. Wszelkie zmiany będą miały moc wiążącą, jeżeli zostaną dokonane przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego, czyli przed 30 kwietnia.

Korzyści złożenia zeznań podatkowych w usłudze „Twój e-PIT

Dzięki usłudze Twój e-PIT rozliczenie roczne osób fizycznych na wskazanych formularzach może ograniczyć się do dwóch małych kroków – zaznaczenia dodatkowych opcji i zaakceptowania wypełnionego przez urząd skarbowy formularza.

Co ważne, osoby rozliczające PIT za 2023 rok za pomocą usługi „Twój e-PIT” mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Jak wyjaśnia resort finansów, dla zeznań złożonych w formie elektronicznej, standardowy termin zwrotu podatku wynosi 45 dni, licząc od dnia wysłania zeznania. Dłużej na zwrot nadpłaty poczekają osoby, które zdecydują się rozliczyć podatek w formie „papierowej” – urząd skarbowy wypłaci pieniądze w terminie do 3 miesięcy od złożenia zeznania. Dla podatników, którzy złożyli deklarację przed 15 lutego 2024 roku – termin na dokonanie zwrotu podatku będzie liczony właśnie od tego dnia (przypominamy: data udostępnienia zeznań podatkowych).

PIT 2024 – skala podatkowa

Ministerstwo Finansów na stronie www wyjaśnia, że podstawową formą opodatkowania dochodów jest opodatkowanie według skali podatkowej. Obecnie obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 12 proc. i 32 proc., progiem dochodu 120 000 zł oraz roczną kwotą zmniejszającą podatek 3 600 zł. Resort tłumaczy także, że opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych. Aktualnie, w 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Podatnicy rozliczający swój podatek, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku właśnie w takiej wysokości, są zwolnieni z podatku. Osoby, które osiągają dochody ponad tą kwotę muszą, od momentu przekroczenia progu 30 tys. zł zapłacić podatek 12%.

Dochód podatnika z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że przedsiębiorca wybierze inną formę opodatkowania. Nie trzeba zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego, ważne, aby zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania złożyć we właściwym terminie.

Na koniec – raz jeszcze przypominamy najważniejsze terminy złożenia podatkowych zeznań rocznych za 2023 r.

15 lutego 2024 r. – możliwość logowania się do portalu podatkowego Twój e-PIT, weryfikowania przygotowanych deklaracji.

15 lutego – 30 kwietnia 2024 r. – możliwość zmian, akceptacji lub odrzucenia zeznania rocznego sporządzonego przez urząd skarbowy.

30 kwietnia 2024 r. – ostateczny termin rozliczenia oraz automatyczna akceptacja zeznań rocznych, jeżeli podatnik samodzielnie nie złoży deklaracji bądź nie dokona jej akceptacji na portalu podatkowym. Tym razem termin nie zostaje wydłużony, pamiętajcie o tym!

Wszystkim nam życzymy udanych rozliczeń!

 

Źróo:

https://www.podatki.gov.pl/

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pytania-i-odpowiedzi/

https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

https://www.podatki.gov.pl/media/9729/broszura-pit-37-za-2023-r.pdf

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/

 

Przeczytaj artykuł: Ponad 1 200 000 Polaków zastrzegło już swój PESEL.

Przeczytaj artykuł: Karta urodzenia i dane statystyczne.

Przeczytaj artykuł: Uważaj na fałszywe kampanie SMS.