Raportowanie do GIIF – kto i kiedy jest zobowiązany do przesyłania informacji o transakcjach gotówkowych i bezgotówkowych?

Czym jest wspomniany w tytule GIIF? To skrót określający Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – istotnego organu administracji finansowej w Polsce. Generalny Inspektor Informacji Finansowej to osoba, którą uznaje się za jedną z dwóch osób – obok Ministra Finansów – odpowiedzialnych za działania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Ustawa z 1 marca 2018…