O co chodzi z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej?

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE, nazywany także po prostu Węzłem Tożsamości) to elektroniczny, integralny system identyfikacji, którego celem jest połączenie wielu e-platform i usług elektronicznych, wcześniej działających osobno. Jedno uniwersalne hasło i jeden, uniwersalny login umożliwiają skuteczne i szybsze skorzystanie z wielu cyfrowych usług publicznych, pomagają w wypełnianiu urzędowych pism czy składaniu wniosków do określonych…