Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE, nazywany także po prostu Węzłem Tożsamości) to elektroniczny, integralny system identyfikacji, którego celem jest połączenie wielu e-platform i usług elektronicznych, wcześniej działających osobno. Jedno uniwersalne hasło i jeden, uniwersalny login umożliwiają skuteczne i szybsze skorzystanie z wielu cyfrowych usług publicznych, pomagają w wypełnianiu urzędowych pism czy składaniu wniosków do określonych instytucji.

KWIE jest połączony z licznymi systemami usługowymi, m.in. z ePUAP, biznes.gov.pl, praca.gov.pl, Emp@tia, pacjent.gov.pl, portalem CEIDG i PUE ZUS oraz innymi systemami urzędów centralnych i jednostek samorządu terytorialnego. Wśród dostępnych w KWIE systemów znajdują się także popularne strony www, jak Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (rejestr osób, które sprawują kontrolę nad określonymi podmiotami gospodarczymi), czy system S24, dzięki któremu szybko można założyć spółkę, czy zaktualizować dane podmiotów gospodarczych.

Aktem prawnym, który reguluje zakres działań Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej jest Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z Ustawą, „węzeł krajowy jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym umożliwiającym uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego, korzystającego z usługi online, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem węzła transgranicznego.”. Organem odpowiedzialnym za wprowadzenie i działalność systemu  jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Jednym z najważniejszych celów, jaki postawił przed sobą ustawodawca było stworzenie  odpowiednich oraz efektywnych warunków i narzędzi do upowszechnienia usług cyfrowych w naszym kraju – wcześniej w Polsce nie funkcjonował kompleksowy system elektronicznej identyfikacji, bazujący na powszechnie dostępnych, jasnych i bezpiecznych rozwiązaniach technologicznych. Węzeł Krajowy miał spełnić te oczekiwania i stać się narzędziem pośredniczącym w uwierzytelnianiu usług online.

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podmiot publiczny, który świadczy e-usługi dla Polaków, zobowiązany jest do zintegrowania swoich z systemów z Krajowym Węzłem – aby tak się stało muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty, zgodne z instrukcjami i wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji.

Pakiet niezbędnych dokumentów certyfikatów, które są wymagane do przeprowadzenia takiej integracji, można uzyskać m.in. w CenCert – spełniają one wszystkie niezbędne kryteria Ministerstwa Cyfryzacji  w zakresie wymagań integracyjnych dotyczących kluczy i certyfikatów do integracji z systemem produkcyjnym KWIE. System CenCert jest sprawdzony w praktyce – dzięki użyciu naszych certyfikatów do Węzła podłączyło się już kilkadziesiąt podmiotów. Oferowany przez nas zestaw obejmuje komplet certyfikatów – certyfikat do podpisywania żądań i certyfikat do deszyfracji asercji. Co ważne, zamówienia na certyfikaty do Węzła Krajowego standardowo realizujemy w terminie 24 godzin.

Pełna dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym znajduje się na stronie https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym.html, a szczegóły zakupu zestawu dostępne są w naszym sklepie:  https://www.cencert.pl/produkt/zestaw-certyfikatow-do-kwt/

Najbardziej widocznym efektem uruchomienia Węzła Krajowego stało się upowszechnienie i ułatwienie korzystania z usług elektronicznych wśród Polaków, co – w dużym uproszczeniu – jest tożsame z używaniem w wielu usługach jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej jest dostępny i promowany pod nazwą login.gov.pl – rozwiązanie jest odpowiednikiem podobnych systemów stosowanych w innych państwach, np. login.gov w USA. Aktualna lista systemów usługowych połączonych z login.gov.pl znajduje się na stronie: https://mc.bip.gov.pl/wezel-krajowy-zintegrowani-dostawcy-uslug/wezel-krajowy-zintegrowani-dostawcy-uslug.html – obecnie jest to już ponad 1500 dostawców usług zintegrowanych z węzłem krajowym, wśród nich urzędy gmin, urzędy miejskie i powiatowe, szpitale i samodzielne zespoły publicznych zakładów lecznictwa, zakłady wodociągów i kanalizacji, ministerstwa, zakłady usług komunalnych, biblioteki i inne.

Istotą Węzła Krajowego było stworzenie jednego, integralnego systemu łączącego w sobie wiele usług działających dziś osobno. Czy to się udało? Bez wątpienia, uruchomienie systemu poszerzyło możliwości załatwiania spraw bez wizyty w urzędzie – ułatwiło życie tym, którzy nie mają Profilu Zaufanego i wolą korzystać z innych, wygodnych dla siebie środków identyfikacji. Łatwość w obsłudze, bezpieczeństwo i szybka realizacja usług w  KWIE wpływa pozytywnie na stały wzrost zainteresowania Polaków systemami online pozwalającymi jeszcze łatwiej załatwiać urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu, czy biura. Pandemia nauczyła nas poszukiwania rozwiązań „przyjaznych” i bezpiecznych, takich, dzięki którym w wygodny, a jednocześnie – zaufany sposób możemy z sukcesem prowadzić swoje firmy, czy po prostu – zamienić długotrwałe kontakty w banalnych często sprawach z urzędnikami w przyjazne „kliknięcie” w jeden przycisk na klawiaturze komputera.

Jeśli nie posiadacie podpisu elektronicznego, skontaktujcie się z nami, chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziecie na stronie https://www.cencert.pl/certyfikat-kwalifikowany/. Zapraszamy także do kontaktu z naszymi Partnerami (https://www.cencert.pl/punkty-rejestracji/) oraz z infolinią, czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00, pod numerem telefonu: 22 720 79 55, 666 028 044, mail: biuro@cencert.pl

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/budowa-krajowego-wezla-identyfikacji-elektronicznej

https://www.gov.pl/web/login

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1544)

 

Przeczytaj artykuł: Raportowanie do GIIF.

Przeczytaj artykuł: Podpis kwalifikowany w unijnych zamówieniach publicznych.

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny za granicą.