Cyfryzacja w edukacji: jak podpis elektroniczny może ułatwić pracę placówkom oświatowym?

Proces cyfryzacji nie omija edukacji i na stałe zagościł już w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych. Kwalifikowany podpis elektroniczny wykorzystywany jest w placówkach edukacyjnych przez ich dyrektorów m.in. do archiwizacji dzienników elektronicznych. Jakie są wymagania prawne związane z usługami kwalifikowanymi w oświacie, co należy zrobić, aby bezpiecznie podpisywać dokumenty w wersji elektronicznej? O tym, z…