Karta urodzenia i dane statystyczne: co zmieniło się od 1 stycznia 2024 roku?

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, od 1 stycznia 2024 r. placówki medyczne mają obowiązek przekazywać karty urodzenia i martwego urodzenia kierownikowi USC wyłącznie „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”, opatrzonym m.in. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie ma już możliwości przekazania tych dokumentów w formie papierowej. Co to oznacza? Przede wszystkim konieczność założenia elektronicznej skrzynki podawczej na…