Data ma znaczenie, czyli czym jest kwalifikowany znacznik czasu?

W przypadku dokumentów papierowych, kiedy niezbędne jest potwierdzenie daty i godziny ich sygnowania, zazwyczaj wystarczy jej ręczne wpisanie lub wizyta u notariusza, który potwierdzi dokładne dane. A co z dokumentami elektronicznymi, które przecież także często wymagają takiego poświadczenia? Tu z pomocą przychodzi kolejna po podpisie i pieczęci elektronicznej e-usługa Cencert – kwalifikowany znacznik czasu. Znaczniki…