KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Wzory formularzy

 

L.p. Nazwa dokumentu Data zatwierdzenia wzoru
1. Zamówienie - wniosek o wystawienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego - zakup indywidualny (certyfikat uniwersalny lub z danymi firmy/instytucji), (English, Deutsch) 2017-06-01
2. Wniosek o wystawienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego - zakup na podstawie umowy "ramowej" (certyfikat uniwersalny lub z danymi firmy/instytucji), (English, Deutsch) 2017-06-01
3. Informacja dla subskrybenta odbierającego kwalifikowany certyfikat do podpisu (English, Deutsch) 2017-06-01
4. Zamówienie - wniosek o wystawienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego oraz informacja dla subskrybenta odbierającego certyfikat - zakup indywidualny, odnowienie on-line 2017-06-01
5. Wniosek o wystawienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego oraz informacja dla subskrybenta odbierającego certyfikat - zakup na podstawie umowy "ramowej", odnowienie on-line 2017-06-01
6. Zamówienie - wniosek o wystawienie certyfikatu do pieczęci kwalifikowanej - zakup indywidualny 2017-06-01
7. Wniosek o wystawienie certyfikatu do pieczęci kwalifikowanej - zakup na podstawie umowy "ramowej" 2017-06-01
8. Informacja dla subskrybenta odbierającego kwalifikowany certyfikat do pieczęci 2017-06-01
9. Protokół przekazania (English, Deutsch) 2017-05-20

Uwaga ! Wzory publikowane w celu zapoznania się Subskrybentów. Nie ma potrzeby przynoszenia wydruków do Punktu rejestracji. Podpisanie dokumentów odbywa się na egzemplarzu wydrukowanym z systemu komputerowego, uzupełnionym o dane Subskrybenta wprowadzone w czasie rejestracji. 
   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI