Projekt Węzła Krajowego pozwoli upowszechnić i ułatwić korzystanie z usług elektronicznych dla Polaków i zjawiska jakim jest elektroniczna tożsamość, co – w dużym uproszczeniu – będzie równoznaczne z powstaniem  uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej docelowo będzie dostępny i promowany pod nazwą login.gov.pl. Będzie odpowiednikiem podobnych rozwiązań stosowanych w innych państwach, np. login.gov w Stanach Zjednoczonych. Dostęp do usług przez Węzeł Krajowy pozwoli używać uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła.

Celem projektu jest:

  • Stworzenie warunków i narzędzi do upowszechnienia usług cyfrowych.
  • Wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste oraz bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne.
  • Krajowy Węzeł będzie pośredniczyć w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Zamówienia na certyfikaty do Węzła Krajowego standardowo realizujemy w terminie 24 godzin.

Nasze certyfikaty do Węzła Krajowego są sprawdzone w praktyce – z użyciem tych certyfikatów podłączono już do Węzła kilkadziesiąt urzędów administracji.

Zapraszamy do kontaktu:

mail: sprzedaz@enigma.com.pl

Sprawdź także nasz podpis elektroniczny