Wersje oprogramowania:

Nr wersji

Data publikacji

Zmiany

3.9.13.11

14 marca 2019

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.10:
– poprawiony błąd przy składaniu podpisów PAdES występujący w wersji 3.9.13.10.

3.9.13.10

12 marca 2019

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.37:
– poprawka składania podpisu w formacie „XML otoczony” (enveloped) umożliwiająca podpisywanie przez wiele osób,
– poprawka identyfikatora pola DN organizationIdentifier w formacie XML,
– dodanie programu PEM-HEART Recertyfikacja,
– poprawa działania instalatorów Linux,
– poprawa pobierania list TSL, CRL z serwerów zewnęrznych,
– włączenie trybu ciemnego w MacOS Mojave nie psuje wyglądu programu,
– poprawka prezentowania podpisanych plików na Linux oraz MacOS.

3.9.12.37

23 sierpnia 2018

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.34:
– przywrócony dostęp do technicznego raportu weryfikacji podpisu (poza raportem funkcjonalnym wprowadzonym w wersji 3.9.12.34)
– poprawka składania podpisu w formacie „XML otoczony” (enveloped)

3.9.12.34

13 lipca 2018

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.26:
– nowy raport weryfikacji podpisu (PDF)
– poprawienie przełączania na wersję angielską
– uaktualnienie biblioteki graficznej QT do wersji 5
– zmiana sposobu zapisywania hasła do serwera proxy
– poprawki formatu zgłoszenia do serwera znakowania czasem
– zmiany w zakresie wyświetlania menu prawego klawisza myszy na Windows
– usunięcie SHA-1 jako algorytmu do składania podpisu pod dokumentem (przy weryfikacji jest wciąż dostępny)
– poprawki tłumaczeń

3.9.12.26

23 października 2017

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.24:
– zwiększony maksymalny czas oczekiwania (timeout) na pobranie znacznika czasu

3.9.12.24

13 października 2017

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.23:
– poprawka stabilności działania na MacOS High Sierra

3.9.12.23

28 sierpnia 2017

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.21:
– poprawka weryfikacji podpisów XML,
– poprawka w zakładce TSL na MacOS,
– poprawka przy instaacji na Windows XP,
– poprawka obsługi kart z recertyfikowanymi kluczami,
– poprawka komunikatów błędów przy aktywacji karty