Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert jest kwalifikowanym dostawcą usług zaufania, funkcjonującym w ramach firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (grupa kapitałowa COMP S.A.).

Podstawą prawną świadczenia kwalifikowanych usług CenCert jest w szczególności eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014) oraz ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Gwarantujemy, że podpisy elektroniczne CenCert są bezpieczne, funkcjonalne i przyjazne użytkownikom.

Wszystkie kwalifikowane usługi zaufania (w tym usługa wystawiania certyfikatów kwalifikowanych, znakowania czasem oraz usługa wystawiania pieczęci elektronicznych w trybie zdalnym) podlegają regularnym audytom certyfikacyjnym na zgodność z eIDAS.

Cała działalność CenCert (zarówno usługi kwalifikowane, jaki i niekwalifikowane) podlegają regularnym audytom certyfikacyjnym na zgodność z normą zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

 

CenCert bazuje na ponad 25 letnim doświadczeniu firm COMP i ENIGMA w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów PKI. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych dostarcza zaawansowane narzędzia służące do składania podpisu elektronicznego w środowiskach Windows, Mac OS i Linux. ENIGMA wdraża rozwiązania z zakresu podpisu elektronicznego i poufności m.in. w bankach, urzędach centralnych i ministerstwach,  jednostkach wojskowych, komórkach organizacyjnych NATO.