Kwalifikowany podpis elektroniczny dla obywateli Ukrainy

 

Jeśli prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski możesz potrzebować rozwiązania, które pozwala potwierdzać Twoją tożsamość na odległość. Taką możliwość dają usługi zaufania oferowane przez CenCert, w tym kwalifikowany podpis elektroniczny. Teraz możesz podpisywać dokumenty wysyłane chociażby do polskich urzędów w specjalnej, niższej cenie.

CenCert przygotował dla obywateli Ukrainy ofertę rabatową na wszystkie usługi zaufania, w tym podpis elektroniczny.

Teraz cena zakupu produktów z oferty CenCert została obniżona o 50%.

Wystarczy, że podczas zakupu w naszym sklepie użyjesz kodu rabatowego o treści:

UKRAINA

Zakupiony podpis należy odebrać w naszych Punktach Obsługi Klienta na teranie całego Kraju.

 

Pamiętaj! Ważne jest, aby osoba uprawniona do skorzystania ze specjalnej oferty posiadała dokument, na podstawie którego zostanie potwierdzana tożsamość właściciela podpisu elektronicznego. Osoby ubiegające się o podpis elektroniczny nieposiadające obywatelstwa polskiego (w tym przypadku obywatele Ukrainy) mogą legitymować się następującymi dokumentami: paszportem lub dowodem osobistym, które służą do weryfikacji tożsamości. Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie.

Tożsamość oraz prawo do skorzystania z oferty specjalnej dla obywateli Ukrainy będą weryfikowane w Punktach Obsługi Klienta.

 

Zapoznaj się z Regulaminem promocji.

Ознайомтеся з умовами акції, що стосуються знижки.

Кваліфікований електронний підпис для громадян України

 

Якщо Ви проводите або плануєте проводити господарську діяльність на території Польщі, Ви можете потребувати рішень, які допоможуть підтвердити ваші особові дані дистанційно. Таку можливість, в тому числі кваліфікований електронний підпис (КЕП), дають довірчі послуги, які надає CenCert. Ви можете ставити електронний підпис на документах, які ви вишлите напр., до польських управлінь, заплатив спеціальну, нижчу ціну. CenCert приготував для громадян України пропозицію знижок на всі персональні сервіси довірчих послуг, в тому числі на електронний підпис.

 

Зараз ціна закупівлі послуг, які пропонує CenCert, знижена на 50%.

Вистачить, якщо під час купівлі у нашому магазині Ви використаєте код знижки із змістом:

UKRAINA

 

Куплений електронний підпис належить отримати у наших Пунктах обслуговування клієнтів на всій території Польщі.

 

Пам’ятайте!  Важливо, щоб особа, яка має право скористатися спеціальною знижкою, мала документ, на підставі якого будуть підтверджені персональні дані власника електронного підпису. Особи, які не мають польського громадянства (в даному випадку громадяни України) і які хочуть отримати електронний підпис, можуть представити паспорт або інший документ, що підтверджує особу. Більше інформації Ви отримаєте у доданих умовах акції.

 

Особові дані та право використання спеціальної знижки для громадян України будуть визнані в Пунктах обслуговування клієнтів.

 

Ознайомтеся з умовами акції, що стосуються знижки.

Zapoznaj się z Regulaminem promocji.