Każdy wniosek składany przez internet do organów państwowych, np. do urzędu skarbowego, bądź do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi być podpisany przez osobę składającą dany dokument. Od jakiegoś czasu wiele spraw można załatwić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub uwierzytelniając swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Często zatem słyszymy pytanie, jaka jest różnica między podpisem kwalifikowanym a profilem zaufanym.
Załatwiając sprawę w urzędzie musisz okazać dokument tożsamości. Profil zaufany można porównać do takiego dokumentu, który pozwala cię zidentyfikować, kiedy załatwiasz sprawę urzędową online.

W końcu zarówno podpis elektroniczny, jak i eGo (profil zaufany) są narzędziami potwierdzającymi naszą tożsamość, a więc spełniają podstawową funkcję potwierdzającą, że poszczególne dokumenty lub wnioski są składane dokładnie przez nas. Należy jednak pamiętać, że zakres profilu zaufanego, nie wychodzi poza obszar kontaktów z administracją i organami państwowymi. Znajduje więc swoje zastosowanie jedynie na platformach urzędowych.

Większą funkcjonalność ma podpis elektroniczny. Opiera się on na kwalifikowanym certyfikacie, który pozwala na składanie podpisu z potwierdzeniem tożsamości na każdym przystosowanym do tego dokumencie komputerowym. To ma swoje zastosowanie w wielu aspektach handlowych i biznesowych, ułatwiając tym samym pracę zarówno przedsiębiorcom jak i pracownikom firm. Dzięki kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu możemy procesować nie tylko formalne sprawy urzędowe, ale również możemy e-podpis wykorzystać w sferze prywatnej lub w ramach rozwoju własnego biznesu. Pamiętać należy, że taka forma uwierzytelniania tożsamości doskonale sprawdza się podczas podpisywania umów, faktur, czy dowolnie wybranych dokumentów.

Oczywiście z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego możesz załatwić wszystko to, do czego służy profil zaufany. Podpis elektroniczny daje zatem nieporównywalnie więcej możliwości!

Warto podkreślić, że do tego podpis kwalifikowany teraz możesz mieć nawet na 5 lat!