Certyfikaty niekwalifikowane mogą być używane do wielu różnych zastosowań – do podpisów elektronicznych, szyfrowania (poufność), zabezpieczania stron internetowych, urządzeń sieciowych i innych.