Zaraz po dniu zakochanych, 15 lutego, single świętują swoje „antywalentynki” jako afirmację wolności. Piękne, prawda? Ale, może dzisiaj nie o tym! 15 dzień lutego to ważny dzień w kalendarzu corocznego rozliczenia podatków – a to nieubłaganie zbliża się do nas wielkimi krokami. No cóż, terminy podatkowe…warto nie przespać kilku dat! Jakich? O tym poniżej!

Składane każdego roku deklaracje podatkowe jeszcze kilka lat temu kojarzyły się z przykrym (i dla wielu nerwowym) obowiązkiem wypełniania skomplikowanych druków oraz dostarczaniem ich do urzędu skarbowego. Rozliczanie PIT wzbudzało raczej niezbyt dobre konotacje i często było po prostu odkładane na ostatni moment, co z kolei wiązało się z olbrzymimi kolejkami na pocztach, aby zdążyć z wysłaniem deklaracji. Dzisiaj, wraz z rozwojem technologii coraz większą popularnością cieszy się składanie PIT w wersji elektronicznej – systematycznie, z roku na rok, zwiększa się liczba podatników korzystających z rozliczania rocznych deklaracji PIT w wersji online.

Czym jest usługa „Twój e-PIT”?

Od 2019 r. część podatników nie musi samodzielnie sporządzać zeznań rocznych – umożliwia to udostępniona przez Ministerstwo Finansów usługa “Twój e-PIT”, pozwalająca rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji rocznej sporządzonej przez urząd skarbowy. To właśnie 15 lutego na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ udostępniane są elektroniczne zeznania podatkowe – w 2023 roku będą to PIT-37 i PIT-38, jako te najczęściej wypełnianie przez Polaków, a także PIT-28, PIT-36, oświadczenie PIT-OP („o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”) oraz nowość w 2023 roku – PIT-DZ.

Według danych resortu finansów, „Twój e-PIT” to najprostszy sposób na rozliczenie podatku – za pomocą tej usługi podatnicy złożyli już ponad 4 mln deklaracji. Usługa umożliwia automatyczne złożenie rocznego PIT, co bez wątpienia, znacząco ułatwia cały proces rozliczeń podatkowych, pozwalając przy tym na skorzystanie ze wszystkich ulg i odliczeń. Najpopularniejsza, ulga na dzieci, jest wpisywana przez system automatycznie. Pozostałe ulgi można samemu wskazać wypełniania druków – są to m.in.: ulga na cele rehabilitacyjne, ulga z tytułu przekazanych darowizn, ulga na internet, czy ulga z tytułu wpłaty na IKZE.

A jak to wygląda terminowo? Do końca stycznia pracodawcy mają obowiązek rozesłania informacji o rozliczeniach swoich pracowników i zleceniobiorców do urzędów skarbowych. Zatrudnieni powinni otrzymać swoje rozliczenia do końca lutego. Zeznania podatkowe w wersji online można składać od 15 lutego, kiedy uruchomiona zostaje usługa „Twój e-PIT” – nie można więc zrobić tego wcześniej akurat w tej formie. Oczywiście, jeżeli mamy wszystkie informacje o swoich dochodach za poprzedni rok możemy rozliczyć się z US za pomocą komercyjnego programu rozliczeniowego lub – w sposób tradycyjny, w wersji papierowej.

Jak się zalogować do usługi „Twój e PIT?

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, należy podać PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2021 r., jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 2022 r.) i potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2021 r. Można też zalogować się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu podatnik ma możliwość dokonania zmian w swoim formularzu, będzie mógł dodać ulgi, o których pisaliśmy powyżej, wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), na rzecz której przekaże 1,5% podatku, zaakceptować bądź odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, zeznanie roczne zostanie uznane za zaakceptowane. Wszelkie zmiany będą miały moc wiążącą, jeżeli zostaną dokonane przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego, czyli przed 30 kwietnia.

Korzyści złożenia zeznań podatkowych w usłudze „Twój e-PIT

Dzięki usłudze Twój e-PIT rozliczenie roczne osób fizycznych na wskazanych formularzach może się odbyć całkowicie bez ich ingerencji bądź ograniczyć się do dwóch małych kroków – zaznaczenia dodatkowych opcji i zaakceptowania wypełnionego przez KAS formularza. Osoby rozliczające PIT za 2022 rok za pomocą usługi „Twój e-PIT” mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku –  trwa to do 45 dni (w przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy). Ministerstwo Finansów zapewnia także, że systemy informatyczne odpowiedzialne za realizację usługi są bezpieczne i uniemożliwiają dostęp do naszych danych osobom nieupoważnionym.

Oczywiście, pamiętajmy, że tradycyjna, papierowa wersja składania zeznania rocznego nie została zlikwidowana – nadal można z niej skorzystać.

IKZE, czyli jak zapłacić mniejszy podatek?

Jednym ze sposobów na obniżenie podatku jest założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Składki na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby skorzystać z tego udogodnienia, należy dokonać wpłaty w roku, w którym chcemy dokonać rozliczenia. Aby składka mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za 2022 rok, musi zostać zaksięgowana przez 31 grudnia. Podatnik musi złożyć dodatkowy formularz PIT-0 i wpisać kwotę wpłat za zakończony rok. Wysokość odliczenia zależy od wpłaty w danym roku – trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział odgórne limity wpłat – warto dokładnie sprawdzić, ile możemy odpisać.

1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT: jak mądrze to rozliczyć?

W 2023 roku podatnicy mają możliwość przekazania na rzecz OPP 1,5% podatku. W udostępnianej deklaracji w usłudze „Twój e-PIT” znajduje się informacja o przekazanym podatku z ostatniego złożonego przez podatnika rozliczenia podatkowego. Jeżeli chcemy przekazać 1,5% podatku na inną organizację, należy po prostu zmienić jej nazwę. Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok znajduje się na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Sami wybieramy, na czyją konkretnie rzecz przekazujemy kwotę pochodzącą z zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1,5% ze swojego PIT, nie tracimy ani złotówki – jest to bowiem kwota, którą i tak musielibyśmy oddać Skarbowi Państwa. Jak przekazać 1,5%? Jest to bardzo proste – formularz zawiera dwa pola, w które należy wpisać numer KRS organizacji i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%. W deklaracji możemy także wskazać konkretny cel, na który przekazujemy 1,5% podatku (np. na Jana Nowaka).

Ulga dla klasy średniej

Ministerstwo Finansów wskazało, że w rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12%, kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32% podatku.

Resort przyznał, że dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może być korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi, naczelnik US obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej. Jak podkreślono, podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. Ministerstwo przekazało, że jeśli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie trzech miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej.

PIT-DZ: nowość w rozliczeniach za 2022 rok

PIT-DZ to informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+. Druk ten po raz pierwszy będzie stosowany przy rozliczeniach PIT za 2022 rok. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci i uzyskują przychody z tytułu np. umowy o pracę, z umowy zlecenia czy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym 19%. Z ulgi może skorzystać nie tylko podatnik będący rodzicem, ale także rodzicem zastępczym czy opiekunem prawnym bez względu na stan cywilny. Ulga przysługuje na dzieci do ukończenia 18. roku życia i dzieci pełnoletnie do 25. roku życia, pod warunkiem, że otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną i nadal się uczą.

Najważniejsze terminy złożenia podatkowych zeznań rocznych za 2022 r.

15 lutego 2023 r. – możliwość logowania się do portalu podatkowego i weryfikowania przygotowanego formularza rozliczeniowego

15 lutego – 30 kwietnia 2023 r. – możliwość zmian, akceptacji lub odrzucenia sporządzonego przez KAS zeznania rocznego

15 lutego – 2 marca 2023 r. – składanie deklaracji rocznej poza usługą Twój e-PIT przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego (składający PIT-28)

2 maja 2023 r. – przesunięcie ostatecznego terminu rozliczenia z 30 kwietnia na najbliższy dzień roboczy oraz automatyczna akceptacja zeznań rocznych PIT-37, jeżeli podatnik samodzielnie nie złoży deklaracji bądź nie dokona jej akceptacji na Portalu Podatkowym

Wszystkim nam życzymy udanych rozliczeń, pamiętajcie o kilku datach!

Żródło:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pytania-i-odpowiedzi/

https://www.gov.pl/web/finanse/twoj-e-pit–rozlicz-podatek-i-skorzystaj-z-przyslugujacych-ulg

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-dla-rodzin-4/

Ustawa o podatku dochodowym z 26 lipca 1991 roku

 

Przeczytaj artykuł: Wynajem mieszkania przy użyciu e-podpisu

Przeczytaj artykuł: mObywatel jako pełnoprawny dowód osobisty?

Przeczytaj artykuł: Podpis kwalifikowany, bezpieczna przepustka do świata pracy zdalnej