Coraz więcej aspektów naszego życia zawodowego i biznesowego, przenosi się do świata wirtualnego. Umowy, dokumenty czy sprawozdania nie muszą już być podpisywane odręcznie. Rolę podpisu kwalifikowanego docenia się szczególnie w obecnej sytuacji, gdy większość z nas musiała przemodelować formę współpracy lub miejsce jej wykonywania.

Posiadanie narzędzia, jakim jest podpis elektroniczny, znacznie ułatwia realizowanie kontraktów B2B, podpisywanie umów, korespondowanie z pracodawcą czy załatwianie spraw związanych z działalnością gospodarczą. Obowiązkowe jest także jego zastosowanie dla JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz ZUS.

Pomimo, że mamy do dyspozycji e-dowód lub profil zaufany, to właśnie podpis kwalifikowany daje szersze spektrum zastosowań. W celu dbałości o bezpieczeństwo, uzyskanie go wymaga osobistego spotkania z inspektorem, ale daje wygodę i możliwość odnowienia już w formie zdalnej online. Grono ekspertów z dziedziny m.in. PKI oraz kryptografii, konsekwentnie realizuje założenia produktu idealnego, aby dopasować go do potrzeb użytkowników.

Zdalna codzienność z e-podpisem

Do niedawna praca zdalna była zarezerwowana dla kilku zawodów. Od czasu pandemicznej rzeczywistości, w której dane nam było przez jakiś czas żyć, wykonywanie swoich zawodowych obowiązków na odległość stało się powszechne. W wielu przypadkach przyzwyczailiśmy się do takiej formy funkcjonowania, dążąc do całkowitej pracy zdalnej, a marzeniem wielu jest możliwość pracy z każdego miejsca na świecie. Jak zdalnie autoryzować dokumenty związane z działalnością? W kręgach przedsiębiorców podpis kwalifikowany znany jest od lat, a jego przydatność wciąż wzrasta.

Podpis elektroniczny ułatwia pracę zdalną, ale nie reguluje prawnie samego zjawiska tak wykonywanych obowiązków służbowych. Dlatego potrzebna okazała się regulacja kodeksu pracy w kwestii pracy zdalnej. W związku z tym Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady wspomnianej pracy zdalnej. Według projektu praca zdalna będzie funkcjonowała na zasadzie porozumienia pracodawcy z przedstawicielami pracowników.

Zdaniem Marleny Maląg, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej,  która informację o projekcie nowelizacji ogłosiła podczas konferencji prasowej, szczegóły pracy zdalnej powinny być ustalone z działającymi w danej firmie związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników. “Pracodawca bierze na siebie ciężar w partycypacji w kosztach pracy zdalnej. To będzie zawarte w regulaminach pracy” – jak wskazała Pani Minister podkreślając jednocześnie, że praca zdalna jest potrzebna przede wszystkim młodym rodzicom*.

Wprowadzenie pracy zdalnej było jednym z działań podjętych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa. Praca zdalna obowiązuje obecnie na zasadach opartych o tzw. ustawę covidową i o przejściu na tę formę pracy decyduje pracodawca.

Przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy na stałe wprowadza pracę zdalną do porządku prawnego.

Według propozycji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Takie kontrole będą mogły być przeprowadzane, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

 

*Źródło: PAP, 24.05.2022

 

Przeczytaj artykuł: Legalna praca w Polsce dla obywateli Ukrainy.

Przeczytaj artykuł: Przygoda z biznesem?

Przeczytaj artykuł: Słów kilka o ekologii.