Przedstawiciele wolnych zawodów nie bez przyczyny są kojarzeni z dobrymi perspektywami na rynku i dużą dozą niezależności. Choć samo pojęcie jest różnie interpretowane, a sztywne regulacje widniejące chociażby w Kodeksie Spółek Handlowych nie zawsze im odpowiadają, osoby te wiele łączy. Przede wszystkim jest to działanie na własny rachunek i znaczne możliwości kształtowania relacji z klientami czy kontrahentami. Wykonywane przez nich obowiązki będą zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli skorzystają z pakietu możliwości, jakie daje współczesna technologia. Jednym z ważnych narzędzi jest przy tym kwalifikowany podpis elektroniczny. W dzisiejszych czasach podpis elektroniczny i wolny zawód stają się nierozłączni.

Wolny zawód – kto go wykonuje?

Jak to zwykle bywa, obiegowa opinia nie do końca zgadza się z literą prawa. Podobnie jest również w przypadku wolnych zawodów. W szerokim rozumieniu należą do nich wykwalifikowani profesjonaliści, zajmujący się świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów i osób. Pod względem podatkowym i prawnym jest to jednak dosyć jasno sprecyzowana grupa zawodowa. Art. 88 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje, że partnerami w spółkach mogą być m.in. adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi i inwestycyjni, maklerzy, księgowi, lekarze, dentyści, weterynarze, notariusze, radcowie prawni, pielęgniarki i położne, rzecznicy patentowi i majątkowi oraz tłumacze przysięgli.

Pojęcie wolnego zawodu reguluje również ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według której do tego grona zaliczają się lekarze, stomatolodzy, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, pielęgniarki, tłumacze i nauczyciele udzielający prywatnych lekcji. Co ważne: dotyczy to jedynie osób wykonujących osobiście pozarolniczą działalność gospodarczą o takim profilu.

Podpis elektroniczny: wyjątkowe ułatwienie

Osoby wykonujące wolne zawody to specyficzna grupa przedsiębiorców. W ich przypadku sprawne operowanie na rynku, aktywne pozyskiwanie klientów i dbałość o sprawny obieg dokumentów odgrywają szczególne znaczenie. Z pomocą przychodzi im również rozwój technologii. Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia podpisywanie różnego typu dokumentów z zachowaniem najwyższych procedur bezpieczeństwa. Co wyjątkowo ważne, zgodnie z przepisami będą one miały taką samą moc, jak te podpisane własnoręcznie. Podczas jego doboru warto kierować się przede wszystkim stopniem zaawansowania technologicznego i komfortem użytkowania. Ciekawą propozycją jest kwalifikowany podpis elektroniczny produkowany przez Cencert. Możliwe jest wybranie bardzo długiego, aż 5-letniego okresu ważności oraz różnych zestawów, dostosowanych do oczekiwań konkretnej osoby.

Podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną

Kwalifikowany podpis elektroniczny idealnie odpowiada na potrzeby czasów, w których dominuje szybka wymiana informacji i technologie cyfrowe. Jest także odpowiednio umocowany w obowiązującym prawie, dzięki czemu posługujące się nim osoby mają pewność, że podpisane przy jego pomocy dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak te, które zostały opatrzone podpisem odręcznym. Wynika to bezpośrednio z kodeksu cywilnego: zgodnie z artykułem 78 złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego jest wystarczające do złożenia skutecznego oświadczenia woli. Nie ma przy tym żadnej różnicy, czy odbędzie się to za pośrednictwem technologii cyfrowych czy w tradycyjny sposób.

Podpis elektroniczny a wolny zawód

Współczesna rzeczywistość biznesowa i prawna sprawia, że z punktu widzenia przedstawicieli wielu wolnych zawodów posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego to praktyczny obowiązek. Dla innych będzie natomiast znakomitym ułatwieniem wykonywania codziennych obowiązków, dzięki któremu możliwe będzie oszczędzanie czasu i środków. Przykładowo: zgodnie z nową ustawą o KRS adwokaci i radcowie prawni mają możliwość zgłaszania sprawozdań finansowych mocodawców, jednak muszą w tym celu wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki niemu podpiszą także dowolny dokument czy wniosek, a następnie prześlą w bezpieczny sposób kanałami teleinformatycznymi. W przypadku lekarzy kwalifikowany podpis elektroniczny sprawdzi się natomiast m.in. przy podpisywaniu elektronicznej dokumentacji medycznej. Co szczególnie ważne: kwalifikowany podpis elektroniczny nie tylko ułatwi cały proces, ale zapewni również bezpieczeństwo, co jest szczególnie istotne przy danych o charakterze wrażliwym.

Wsparcie w zarządzaniu biznesem. 

Podpis elektroniczny i wolny zawód idą ze sobą w parze. Poza szczegółowymi kwestiami odnoszącymi się do specyfiki konkretnych zawodów, kwalifikowany podpis elektroniczny będzie również znakomitym udogodnieniem w prowadzeniu biznesu, w tym przedsiębiorstw prowadzonych przez przedstawicieli wolnych zawodów. Możliwe będzie więc m.in. składanie sprawozdań do KRS, przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, przesyłanie faktur elektronicznych, Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia w przypadku zamówień publicznych, zatwierdzanie wszystkich urzędowych formalności o charakterze np. podatkowym czy organizacyjnym, a także zawieranie na odległość umów z dowolnymi podmiotami oraz przesyłanie opatrzonych podpisem elektronicznym plików.

 

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny w czasach pandemii

Przeczytaj artykuł: Jak wykorzystać podpis elektroniczny w sprawozdaniu finansowym

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny przy deklaracji PIT