Od 1 lipca 2021 roku budownictwo przekroczyło kolejny etap cyfryzacji. Jest szybciej, łatwiej, bez ton akt, ich drukowania, czy bindowania; jest więc także bardziej „eko”. Za wdrażanie cyfryzacji w budownictwie odpowiada Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Co dzisiaj możemy załatwić online? Przeczytajcie poniżej.

 Serwis online – podstawowy kierunek cyfryzacji budownictwa

 W sierpniu 2020 roku uruchomiony został oficjalny serwis do składania wniosków w procesie budowlanym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl – wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz GUNB. Serwis umożliwia elektroniczne wypełnienie i składanie wniosków związanych z budową. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z domu, bez kolejek, czy bez dodatkowej konieczności spotkań, co szczególnie dzisiaj, w czasach pandemii wydaje się rozwiązaniem bardzo optymalnym.

29 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe rozporządzenia związane z projektem cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dzięki czerwcowym rozporządzeniom liczba i zakres wniosków do elektronicznej realizacji  został znacznie powiększony. Aby skorzystać z możliwości, jakie zapewnia serwis e-budownictwo, należy przede wszystkim założyć na nim swoje indywidualne konto, za pomocą którego będzie możliwość wykonywania poszczególnych działań. Co ważne, użytkownicy serwisu otrzymali do dyspozycji dodatkowy panel do zarządzania formularzami, który podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany dokument.

Jakie wnioski możemy wysłać w sposób online?

Obecnie w serwisie dostępnych jest ponad dwadzieścia dokumentów, w tym ten najbardziej popularny – wniosek o pozwolenie na budowę. GUNB zapowiada, że na platformie systematycznie pojawiać będą się kolejne dokumenty.

 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8)
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagosp. działki lub terenu (PB-6)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a)
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
 • Wniosek o legalizację (PB-19)
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (PB-18)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wysłać dokumenty za pomocą portalu e-budownictwo?

Serwis udostępnia formularze, które można przesłać elektroniczne do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej. Jak zrobić to krok po kroku?

 • krok pierwszy – wypełnienie odpowiedniego wniosku zamieszczonego w serwisie
 • krok drugi – dołączenie do uzupełnionego wniosku załączników w pliku .pdf – w tym formacie muszą być zapisane: strona tytułowa, spis treści, spis załączników i część opisowa. W formacie .pdf powinna znaleźć się także część rysunkowa projektu budowlanego. Rysunki muszą posiadać formę wektorową. Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie, np. w pliku .jpg.
 • krok trzeci – podpisanie wniosku za pomocą podpisu kwalifikowanego, posiadającego moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Wniosek może zostać także sygnowany podpisem zaufanym, wykorzystującym profil zaufany lub za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Co ważne, podpis elektroniczny jest składany na całym pliku – nie ma możliwości podpisywania poszczególnych stron.
 • krok czwarty – przesłanie dokumentów drogą elektroniczną do urzędu.

Co ważne, ustawodawca zachował dotychczasowy sposób składania dokumentacji w formie papierowej.

Cyfryzacja branży budowlanej: kierunki rozwoju

Bez wątpienia, postępująca cyfryzacja to duży krok w branży budowlanej, która od wielu lat zmagała się z tonami papierów, licznymi procedurami i ogromną ilością czasu potrzebnego na skompletowanie i przesłanie wymaganych prawem dokumentów. Jak podają dane Głównego Urzędu Statystycznego z 22 stycznia 2021 roku, w 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 275,9 tys. mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w 2019 r. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (171,6 tys., wzrost o 2,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (101,6 tys., wzrost o 5,0%). To pokazuje, że branża budowlana, mimo istniejącej pandemii, wciąż się rozwija.

Działanie serwisu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl to nie jedyny krok wzmacniający branżę budowlaną pod kątem cyfryzacji. Trwają prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego, między innymi w zakresie wprowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (tak zwanego „elektronicznego dziennika budowy”, czyli „EDB”). Rozwiązanie umożliwi kierownikowi budowy uzupełnianie dziennika budowy na smartfonie, a inwestorom pozwoli na monitorowanie postępów prac budowy w każdym miejscu i czasie. Wdrożenie systemu w wersji webowej i mobilnej planowane jest na styczeń 2022 r.

Mamy nadzieję, że kolejne kroki cyfryzacji branży budowlanej ułatwią inwestorom, architektom i budowlańcom pracę, zlikwidują kolejki w urzędach, a przede wszystkim naturalnie wprowadzą ekologię do naszych dokumentów. Trzymamy kciuki!

 

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny w geodezji

Przeczytaj artykuł: Jak działa podpis elektroniczny w chmurze

Przeczytaj artykuł: Zamówienia publiczne