Branża budowlana, mimo aktualnej sytuacji pandemicznej, ma się całkiem dobrze, co można zauważyć obserwując choćby pełne parkingi przed sklepami budowlanymi. Rozwój tej dziedziny gospodarki pociągnął za sobą zmiany w ustawodawstwie, potrzebę jej cyfryzacji i wprowadzenie na kolejny, pozytywny poziom zmian. Możemy to zauważyć między innymi w pracy geodetów. I o tym dzisiaj możecie przeczytać na naszym blogu.

Geodeta, czyli kto?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania prac geodezyjnych upoważniony jest w Polsce wyłącznie geodeta uprawniony, który prowadzi zarejestrowaną firmę geodezyjną lub jest zatrudniony w firmie, w której kieruje zespołem wykonującym prace geodezyjno-kartograficzne i autoryzuje wyniki takich działań.

Z lipcowych danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) wynika, że w Polsce mamy ponad 19 200 geodetów uprawnionych do wykonywania zawodu na podstawie zdanych egzaminów państwowych. Ich pełen rejestr dostępny jest na stronie www GUGiK. Geodeta uprawniony jest upoważniony i zaprzysiężony przez organy państwowe do wydawania dokumentów o mocy urzędowej, które sporządza osobiście lub na podstawie  pracy zrealizowanej przez zespół, którym kieruje. Wszelkie wynikające z tego dokumenty musi poświadczać własnym podpisem i pieczęcią, uwierzytelniając je w ten sposób.

Podpis elektroniczny dla geodetów: zmiany w ustawodawstwie

Wprowadzane od roku zmiany w przepisach prawa powodują, że podpis elektroniczny stał się niezbędnym narzędziem w pracy geodety. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadziło elektroniczną wersję operatu technicznego wraz z podpisem elektronicznym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Oznacza to, że wszystkie mapy, rejestry lub wykazy powstające w wyniku prac geodezyjnych oraz kartograficznych zawierające dane dotyczące na przykład gruntów podpisuje kierownik prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (pozwalającym na podpis dużych plików – ponad 10 MB), podpisem zaufanym (pozwalającym na podpis plików do ok. 7 MB), lub podpisem osobistym.

 

Zgodnie z przepisami prawa, operat (czyli opracowanie zawierające rezultaty prac geodety) musi być sporządzane w pliku .pdf. Dokument taki jest następnie przekazywany do odpowiednich, dedykowanych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w starostwie lub powiecie, dzięki czemu powstaje uaktualniana cały czas baza danych. Kwalifikowany podpis elektroniczny może być także wykorzystany  przez geodetów do podpisywania map do celów prawnych, które sporządza się w celach podziałów nieruchomości, postępowań sądowych oraz administracyjnych. Podpis kwalifikowany zapewnia geodetom szybkie opracowywanie i przesyłanie dokumentów. Daje także możliwość sprawnej weryfikacji dokumentów elektronicznych.

Jeśli myślimy o rozwoju działalności, chcemy działać sprawnie, szybko, oszczędzać czas i pieniądze, powinniśmy wziąć pod uwagę wykorzystanie uniwersalnego, choć płatnego podpisu kwalifikowanego, dzięki któremu załatwimy sprawy urzędowe, biznesowe, ale także prywatne na terenie całej Unii Europejskiej. I co najważniejsze – wszystko zdalnie, bez niepotrzebnego wychodzenia z biura, bez kolejek i stresu! Bez wątpienia, w sposób znaczący eliminujemy także wykorzystanie olbrzymich ilości papieru i tuszu, co sprawia, że bezpośrednio przyczyniamy się do wzrostu świadomości ekologicznej. Zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego CenCert to kilkanaście złotych miesięcznie, a wygoda, jaką daje nam to narzędzie, jest bezcenna. W dobie konieczności dostosowywania się do zmian gospodarczych, wydaje się, że w ciągu najbliższych miesięcy czy lat kwalifikowany podpis elektroniczny stanie się po prostu koniecznością, niezbędnym narzędziem we współpracy z instytucjami państwowymi i prywatnymi.

31 maja 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) podpisane 2 kwietnia 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosława Gowina. Dokument określa zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie geodezji i kartografii i – co ważne –  dostosowuje polskie realia gospodarcze i prawne do zachodzących zmian technologicznych („Materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF”: rozdział 3, § 7”)

Cyfryzacja budownictwa

Obowiązkowy operat elektroniczny to nie jedyny element cyfryzacji budownictwa. od sierpnia 2020 roku działa już serwis https://e-budownictwo.gunb.gov.pl umożliwiający m.in. elektroniczne wypełnienie i składanie wniosków związanych z budową, w tym najbardziej popularnego wniosku o pozwolenie na budowę. Ustawodawca pracuje także nad projektem nowelizacji prawa budowlanego w zakresie wprowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (tak zwanego „elektronicznego dziennika budowy”, „EDB”), co ma nastąpić w styczniu 2022 roku.

 

Jeśli jesteś GEODETĄ skorzystaj z kodu rabatowego na podpis elektroniczny w CenCert

Przeczytaj artykuł: Jak działa podpis w chmurze

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych

Przeczytaj artykuł: Umowa cywilnoprawna zdalnie