Założenie działalności gospodarczej to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka – zaczynamy nową drogę biznesową, musimy się zmierzyć z podatkami, ulgami i mnóstwem wciąż zmieniających się przepisów. Pracujemy, działamy, chcemy się rozwijać, żyć lepiej, dostaniej i bezpieczniej.

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę każdego dnia tysiące migrantów przybywają do Polski, szukając bezpieczeństwa, pracy, spokojnego życia. W marcu rząd uregulował zakres pomocy dla obywateli Ukrainy, dając im możliwość legalnego pobytu oraz pracy zarobkowej – również w ramach działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, by legalnie rozpocząć pracę we własnej firmie? Przeczytajcie poniżej – zebraliśmy dla Was kilka istotnych informacji.

Najważniejszy punkt, o którym należy pamiętać – prowadzić firmę można w Polsce nawet bez posiadania polskiego obywatelstwa. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), która obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. potwierdza, że obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL, czyli 11-cyfrowego numeru, który pozwala na identyfikację danej osoby, zawiera jej datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną.

Wspomniana powyżej ustawa wskazuje także, że obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę i zadeklarowali zamiar pozostania na terytorium naszego kraju, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy, czyli od 24 lutego 2022 roku do 23 sierpnia 2023 roku. Oznacza to, że każdy obywatel Ukrainy, który przybył do naszego kraju od dnia 24 lutego i w związku z działaniami wojennymi, może złożyć wniosek o nadanie numer PESEL w dowolnym urzędzie gminy. Bez wątpienia, umożliwi i przyspieszy to cały proces założenia działalności indywidualnej – a na tym właśnie chcemy się skupić w dzisiejszym artykule.

W przypadku gdy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski przestanie być legalny, prowadzone przez niego przedsiębiorstwo będzie podlegało wykreśleniu z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). O tym poniżej.

Zakładamy dzialalność w CEIDG

Mamy więc dwa główne warunki założenia działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Ukrainy – legalność pobytu w Polsce i numer PESEL. Pozostałe kwestie formalne związane z rejestracją działalności gospodarczej nie różnią się od tych, które muszą spełnić obywatele Polski. Jak więc działamy dalej?

Jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG można założyć przez internet lub w dowolnym urzędzie gminy. Co ważne i na co należy zwrócić uwagę – rejestracja jest całkowicie bezpłatna, uważajmy więc na oszustów przesyłających wezwania do zapłaty – czy to mailem, czy pocztą tradycyjną. Rejestr nie pobiera żadnych opłat – ani za złożenie wniosku o rejestrację firmy, ani za wpis w CEIDG, ani za zmiany wprowadzane w terminie późniejszym.

Proces zakładania firmy może trwać do 30 dni, jednak najczęściej firma jest już aktywna w ciągu 7-14 dni. Aby uniknąć stania w kolejkach polecamy skorzystanie ze ścieżki online – wtedy na stronie biznes.gov.pl należy założyć konto przedsiębiorcy, dzięki któremu w łatwy sposób mamy dostęp do danych założonej przez siebie firmy. Wniosek o rejestrację firmy podpisujemy profilem zaufanym, który może być założony razem z numerem PESEL lub  – podpisem kwalifikowanym, czyli podpisem elektronicznym z taką samą mocą prawną jak podpis własnoręczny. Przypominamy, że za jego pomocą można podpisać dowolny dokument czy wniosek, nie tylko z urzędem ale także przyszłym kontrahentem czy partnerem biznesowym. To wygoda i bardzo duża oszczędność czasu. Pełna lista naszych produktów, które mogą być przydatne do rejestracji działalności, a później do jej prowadzenia, znajduje się na naszej stronie www: https://www.cencert.pl/certyfikat-kwalifikowany/. Dla obywateli Ukrainy mamy przewidziane specjalny rabat w wysokości 50% (szczegóły: https://www.cencert.pl/podpis-elektroniczny-dla-obywateli-ukrainy/), warto z niego skorzystać już dzisiaj.

Niezależnie od tego, czy obywatel Ukrainy rejestruje firmę w sposób online, czy tradycyjnie – musi przedstawić tytuł pobytowy, który upoważnia go do pobytu w Polsce (np. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany, ochrona czasowa, posiadanie ważnej Karty Polaka, etc.). Jest to rodzaj potwierdzenia, że taki pobyt jest legalny. Od wymogu posiadania tytułu pobytowego jest jednak wyjątek – takiego dokumentu nie muszą przedstawiać obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania w naszym kraju.

Czemu działalność jednoosobowa?

Działalność indywidualna to najprostsza forma prowadzenia działalności. O bezpłatnej rejestracji w prosty sposób online pisaliśmy już wcześniej. Do tego dołóżmy jeszcze brak konieczności posiadania jakiegokolwiek kapitału na start i możliwość prowadzenia wykonywanej pracy w wielu miejscach (opcja “brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”). To bez wątpienia ważne aspekty, kiedy zaczynamy swoją przygodę z biznesem.

Podczas rejestracji należy wybrać nazwę firmy oraz obszary, w jakich chcemy działać – czyli przypisać dzialalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Każdy przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od osób fizycznych PIT i może wybrać najlepszą dla siebie formę opodatkowania – obecnie do wyboru mamy trzy formy opodatkowania naszych dochodów: zasady ogólne (stawka podatkowa 17 i 32 proc.), stawka liniowa (19 proc.) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O ile podatek PIT musimy płacić, nie musimy być podatnikiem VAT, warto zastanowić się nad tą opcją.

Przy zakładaniu działalności należy pamiętać również o odprowadzanych składkach ZUS – początkujący przedsiębiorcy mają do dyspozycji tzw. ulgę na start. Po 6 miesiącach można skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez 24 miesiące płacić obniżony ZUS. Wysokość składki zdrowotnej będzie zależała od wybranej wcześniej formy opodatkowania oraz od wysokości dochodów.

Tak, jak zaznaczyliśmy na początku artykułu – gdy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski przestanie być legalny, prowadzone przez niego przedsiębiorstwo zostanie wykreślone z CEIDG. Jak wskazano, taka sytuacja może mieć miejsce na przykład po upływie 18 miesięcy od 24 lutego 2022 roku, czyli po 23 sierpnia 2023 roku, po upływie ważności przedłużonych tytułów pobytowych, lub – w sytuacji, jeżeli w okresie 18 miesięcy – licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, obywatel Ukrainy opuści terytorium Polski na dłużej niż miesiąc. Warto zwrócić uwagę, że osoby, które wjechały legalnie do Polski po 24 lutego br., mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – należy zrobić to po upływie 9 miesięcy od daty wjazdu, ale nie później niż do 23 sierpnia 2023 roku.

Podsumowując – poza potwierdzeniem legalności pobytu i uzyskaniem numeru PESEL, wszystkie pozostałe kwestie formalne związane z rejestracją działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy nie różnią się od tych, które muszą spełnić obywatele Polski. Szczegółowe informacje, jakie działania, krok po kroku, należy zrobić, aby założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą znajdziecie w artykule “Przygoda z biznesem? Proszę bardzo! Podpowiadamy, jak założyć swoją pierwszą firmę.” (https://www.cencert.pl/przygoda-z-biznesem-prosze-bardzo-podpowiadamy-jak-zalozyc-swoja-pierwsza-firme/). Jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania – piszcie, chętnie na nie odpowiemy!

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

https://www.biznes.gov.pl

 

Przeczytaj artykuł: Przygoda z biznesem?

Przeczytaj artykuł: Słów kilka o ekologii i…papierze.

Przeczytaj artykuł: Podpis elektroniczny na budowie.